Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Konsultacje online - case study

Konsultacje online - case study

23.03.2020
Konsultacje online - case study

Szkolenia i usługi online

W związku z pandemią koronawirusa wiele firm musiało zmienić swój sposób postępowania, aby dostosować się do aktualnych potrzeb klientów. Konieczność dostosowania się dosięgła także TQMsoft i realizowane przez firmę projekty wdrożeniowe oraz konsultacyjne. Z dnia na dzień należało zmienić sposób działania, z bezpośredniej współpracy z klientami na szkoleniach i konsultacjach realizowanych w ich siedzibach, na obsługę zdalną i świadczenie usług online.

DFMEA, PFMEA - konsultacje

Jednym z przykładów takiego działania jest realizowana usługa konsultacji w zakresie DFMEA oraz PFMEA dla dużego międzynarodowego koncernu.

Od przeszło roku TQMsoft wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem klienta w zakresie wdrożenia i doskonalenia dokumentacji FMEA, zarówno wyrobu (DFMEA), jak i procesu (PFMEA). Dotychczasowa współpraca odbywała się na zasadzie cyklicznych kilkudniowych spotkań, na których omawiane były szczegóły dokumentacji analizy ryzyka wyrobów klienta oraz procesów w których są wytwarzane. Na spotkaniach wypracowywane były także standardy FMEA oraz określane dalsze kierunki działania. W chwili obecnej całość współpracy w związku z brakiem możliwości bezpośrednich spotkań, realizowana jest poprzez spotkania online. Zmiana sposobu współpracy wymagała ustalenia wielu szczegółów, m.in. terminów i godzin połączeń online, sposobu komunikacji, jak i sposobu zdalnego opracowywania dokumentacji. Wszystkie te elementy zostały ustalone i w chwili obecnej możliwe jest zdalne weryfikowanie stworzonej przez klienta dokumentacji oraz efektywne opracowywanie nowych analiz ryzyka.

Dokumentacja FMEA

Opracowywanie dokumentacji FMEA jest złożonym i długotrwałym procesem, w szczególności, jeśli spojrzy się na wszystkie elementy analizy ryzyka tj. szczegółową analizę wymagań wyrobu lub procesu, analizę potencjalnych wad i ich skutków, określanie przyczyn wad i sposobów ich zapobiegania oraz sposobów wykrywania wad. Oczywiście dotychczas najlepszym sposobem opracowywania dokumentacji FMEA były bezpośrednie spotkania i możliwość bezpośredniej dyskusji pomiędzy uczestnikami grupy interdyscyplinarnej.

Jednak dzięki nowoczesnym technologiom w szczególności możliwości połączeń dzięki usługom wideokonferencji (np. Skype, Zoom, GoTo Meeting, Teams) możliwe jest prowadzenie dyskusji na temat dokumentacji, jak i jej opracowywanie na odległość.

Współpraca zdalna

Programy do komunikacji elektronicznej mają możliwość nie tylko przekazywania obrazu i głosu rozmówcy, ale także współdzielenie plików. To dzięki temu możliwe jest utworzenie pliku analizy FMEA przez jedną osobę, który to plik może być edytowany i współtworzony przez wszystkich uczestników telekonferencji. Każdy z uczestników spotkania ma bieżący podgląd omawianego dokumentu, może zabierać głos w dyskusji oraz jeśli jest taka konieczność może modyfikować dokument analizy ryzyka wyrobu lub procesu.

Taki sposób pracy jest odpowiednikiem bezpośredniego spotkania, pozwala na pracę z wielu miejsc na świecie w tym samym czasie oraz umożliwia funkcjonowania organizacji pomimo problemów zewnętrznych. Pracując zdalnie, oszczędzamy czas niezbędny na podróż do miejsca spotkania, ograniczamy także koszty związane z delegacją. Dzięki współpracy online klienci mogą w efektywny sposób korzystać z wiedzy TQMsoft w zakresie analizy ryzyka FMEA, jak i nie tracić czasu czekając na możliwość bezpośredniego spotkania z konsultantem.

 

Konsultacje online - FMEA procesu 

Podobne w kategorii

W jaki sposób opisywać wady w PFMEA?

W jaki sposób opisywać wady w PFMEA?

Jan Rewilak
Jan Rewilak
Trener TQMsoft
Opracowując FMEA procesu (PFMEA – Process FMEA), najpierw określić trzeba temat analizy, którym jest konkretny proces dla konkretnego wyrobu (lub rodziny wyrobów). Następnie wykonujemy  analizę PFMEA dla poszczególnych kroków procesu - najczęściej operacji.
09.02.2017
Czytaj więcej