Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

W jaki sposób opisywać wady w PFMEA?

W jaki sposób opisywać wady w PFMEA?

09.02.2017
W jaki sposób opisywać wady w PFMEA?

PFMEA

Opracowując FMEA procesu (PFMEA – Process FMEA), najpierw określić trzeba temat analizy, którym jest konkretny proces dla konkretnego wyrobu (lub rodziny wyrobów). Następnie wykonujemy  analizę PFMEA dla poszczególnych kroków procesu - najczęściej operacji.

Wybrawszy operację, zacząć trzeba od zdefiniowania celu / celów tejże operacji, inaczej – jej funkcji. Następnie, dla każdej funkcji trzeba określić wymagania, czyli te właściwości wyrobu / półwyrobu / parametry procesu, które dotyczą funkcji analizowanej operacji. Każda funkcja zostaje w ten sposób opisana wymaganiami, które musi zrealizować.

Definiowanie wad (Failure Modes)

Dopiero po sformułowaniu funkcji i wymagań, można rozpocząć definiowanie wad (Failure Modes). Wady powinny być formułowane w odniesieniu do funkcji i wymagań w taki sposób, aby stanowiły sposób / formę ich niespełnienia! Patrz -  przykład w tabeli 1.

 

Tabela 1. Przykład FMEA procesu – wady jako formy niespełnienia szczegółowych wymagań.

Operacja

Funkcja

Wymagania

Wada

Toczenie wałka

Uzyskanie geometrii powierzchni bocznej wałka

Średnica A

Średnica A powyżej wyspecyfikowanej

Średnica A poniżej wyspecyfikowanej

Średnica B

Średnica B poza specyfikacją

Chropowatość (Ra) powierzchni bocznej

Nadmierna chropowatość (Ra) powierzchni bocznej

Odchyłka walcowości

Nadmierna odchyłka walcowości

 

Proszę zauważyć, że wada może być przekroczeniem wymagania od dolnej lub górnej strony przedziału tolerancji (średnica A powyżej wyspecyfikowanej, średnica A poniżej wyspecyfikowanej) lub po prostu niespełnieniem wymagania (średnica B poza specyfikacją). Decyzja o sposobie zdefiniowania wady należy do zespołu PFMEA, który powinien kierować się następującymi przesłankami:

  • jeśli przyczyny wad będących niespełnieniem wymagania od różnych stron przedziału tolerancji mogą być różne – zaleca się wady rozdzielić,
  • jeśli metody lub skuteczność kontroli wad będących niespełnieniem wymagania od różnych stron przedziału tolerancji mogą być różne – zaleca się wady rozdzielić.

Błędy w określaniu wad w PDFMEA

Częste błędy w określaniu wad w PFMEA polegają na zbyt ogólnym zaprzeczaniu wymaganiom. Jak nazwać wadę, która miałaby być niespełnieniem wymagania „Bez uszkodzenia powierzchni” w rozpatrywanej operacji toczenia ? Czy sformułowanie „uszkodzenie powierzchni” jest jednoznacznym opisem wady ? A może „uszkodzenie mechaniczne powierzchni” jest już wystarczającym opisem wady? Jeśli mamy wątpliwości, to bardzo dobrze. W tabeli 2 znajdziesz Czytelniku propozycję konkretniejszego określenia wad, stanowiących niespełnienie wymagania „bez uszkodzenia powierzchni”:

 

Tabela 2. Przykład FMEA procesu – wady jako konkretne formy niespełnienia ogólnego wymagania.

Operacja

Funkcja

Wymagania

Wada

Toczenie wałka

Uzyskanie geometrii powierzchni bocznej wałka

Bez uszkodzenia powierzchni

Zakaleczenie powierzchni toczonej

Zakaleczenie powierzchni czołowej (nietoczonej)

Zarysowanie powierzchni toczonej

Zarysowanie powierzchni czołowej (nietoczonej)

Przypalenie powierzchni toczonej

 

Na zakończenie trzeba koniecznie powtórzyć, iż wada może też być formą / sposobem złego zrealizowania lub niezrealizowania funkcji rozpatrywanej operacji (nie tylko wymagania). Ta zasada pozwala na przewidywanie wad na ogół najbardziej radykalnych i najbardziej oczywistych, co nie oznacza najłatwiejszych do przewidzenia – patrz tabela 3.

 

Tabela 3. Przykład FMEA procesu – wady jako formy niespełnienia funkcji.

Operacja

Funkcja

Wada

Toczenie wałka

Uzyskanie geometrii powierzchni bocznej wałka

Niewykonanie toczenia powierzchni A

Niewykonanie toczenia powierzchni B

Częściowe toczenie powierzchni A

Częściowe toczenie powierzchni B

Wykonanie fazy powierzchni czołowej*

* Wykonanie funkcji niepożądanej.

 

Kierując się opisanymi zaleceniami określono dla rozpatrywanej operacji 15 potencjalnych wad. Nieprzestrzeganie w/w zasad w połączeniu z pośpiechem najprawdopodobniej skutkowałoby określeniem dla tej operacji 2¸3 ogólnych, typowych wad: zła średnica, za duża chropowatość, uszkodzenie mechaniczne powierzchni. Jest oczywiste, która z tych analiz miałaby większą skuteczność w zapobieganiu wadom..

 

Praktyczne przećwiczenie zasad opisanych w tej poradzie jest realizowane na szkoleniach „Analiza FMEA procesów produkcyjnych”, „Analiza FMEA procesów logistycznych”, Analiza FMEA procesów produkcyjnych – warsztaty doskonalące”, „Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg wymagań VDA”.

Poszerzając temat określania wad o wyroby i maszyny, opisane w tej poradzie zasady są także praktycznie objęte szkoleniami: „Analiza FMEA maszyn” oraz „Analiza FMEA konstrukcji (DFMEA) wg wytycznych branży motoryzacyjnej (AIAG&VDA)

Podobne w kategorii

Konsultacje online - case study

Konsultacje online - case study

Michał Tszydel
Michał Tszydel
Trener TQMsoft
Dzięki współpracy online klienci mogą w efektywny sposób korzystać z wiedzy TQMsoft w zakresie analizy ryzyka FMEA, jak i nie tracić czasu czekając na możliwość bezpośredniego spotkania z konsultantem.
23.03.2020
Czytaj więcej