Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Nowoczesne technologie a instruowanie nowych pracowników – jak technologia zmienia sposób szkoleń?

Nowoczesne technologie a instruowanie nowych pracowników – jak technologia zmienia sposób szkoleń?

15.03.2019
Nowoczesne technologie a instruowanie nowych pracowników – jak technologia zmienia sposób szkoleń?

Przedsiębiorcy i reprezentujący firmy menedżerowie oraz inżynierowie nie są bezbronni w tej wydawać by się mogło nierównej walce z sytuacją określaną jako rynek pracownika. Oprócz projektów szkoleniowych zwiększających kompetencje twarde i miękkie są jeszcze inne narzędzia, które pozwalają efektywniej sprostać nowym wymaganiom związanych np. z szybszym wdrażaniem nowoprzyjętych pracowników do pracy, nawet tej skomplikowanej.

Wyzwania, jakie stoją w chwili obecnej przed firmami produkcyjnymi niemal wszystkich branż to m.in.:

  1. Szybsze wdrożenie nowych pracowników w proces pracy.
  2. Zmniejszenie liczby pomyłek i błędów ludzkich w procesach produkcyjnych od montażowych po procesy zautomatyzowane.
  3. Zmniejszenie rotacji pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności w obsadzie stanowisk produkcyjnych.
  4. Ograniczona ilość ekspertów mogących asystować pracownikom w trudniejszych działaniach czy regulacjach związanych z procesem technologicznym czy maszynami.

Szkolenie nowych pracowników to nie lada wyzwanie. Coraz częściej mamy do czynienia z nowymi operatorami bardzo mało doświadczonymi, często z zewnętrznych agencji, dla których techniczne spawy są trudne. Nowi pracownicy to również czas poświęcony na ich rekrutację, zatrudnienie, szkolenia i wdrożenie do nowej pracy. To  jednocześnie spowolnienia na produkcji i wszelkie inne straty spowodowane niewiedzą, nieostrożnością i brakiem doświadczenia. Nieumiejętne ustawienie maszyny, spóźniona reakcja czy błędny montaż kosztują często firmę bardzo dużo. Złomowanie części partii produktów czy opóźnienia w realizacji zleceń to gorzkie owoce niewłaściwego wdrożenia pracownika w proces pracy.

Z pomocą przychodzą jednak narzędzia systemowe oraz technologia, często odnajdywana w podejściu znanym jako Industry 4.0. Jakie zatem metody i narzędzia pozwalają nam na szybsze wdrażanie pracowników do pracy oraz ciągłe ich doskonalenie?

TWI – Traininig Within Industry – naucz pracownika jak pracować

TWI to metoda pozwalająca na rozprzestrzenianie kultury coachingu oraz pracy standaryzowanej. Pozwala na szybkie wyszkolenie pracownika do pracy na nowym stanowisku i jest ważnym elementem niezawodnego systemu rozwijania umiejętności. Nasze doświadczenia pokazują, że bardzo przyspiesza wdrażanie nowych pracowników i rezultaty są widoczne już po pierwszych sesjach treningowych. Szerokie wdrożenie metody na wszystkich mocno rotujących stanowiskach wymaga nakładów pracy, które mogą być niebagatelne w przypadku ich dużej liczby oraz kompleksowego podejścia do szkolenia. TWI pozwala na skrócenie czasu wdrożenia operatora na nowe stanowisko poprzez efektywny instruktaż. Sekwencja: CO, JAK, DLACZEGO poparta odpowiednim słownictwem i logiką przynosi wymierne rezultaty. Dla szerszego wdrożenia TWI na wielu stanowiskach pomocne staje się wykorzystanie sporządzonych już analiz video, które w powiązaniu z dedykowanym szablonem programu pozwalają na zautomatyzowanie i uproszczenie części czynności związanych z przygotowywaniem instrukcji. Dostęp natychmiastowy do zarejestrowanej operacji pomaga przygotowującemu instruktaż TWI precyzyjniej i szybciej go sporządzić.

  Narzędzie programowe pozwalające na szybsze przygotowanie instruktarzu wg metody TWI w oparciu o filmową rejestrację czasu pracy

Rys. 1. Narzędzie programowe pozwalające na szybsze przygotowanie instruktarzu wg metody TWI w oparciu o filmową rejestrację czasu pracy. 

 

SOP – Standard Operating Procedure – standaryzuj  funkcjonowanie codziennych czynności

Karty pracy standaryzowanej istnieją, aby opisać nowe działania w obszarze stanowiska pracy lub ulepszyć istniejący sposób pracy. Warunkiem koniecznym jest zrozumienie, jak powinny być wykonywane sekwencje działań i ruchów, co zawsze związane jest z ergonomią i ekonomiką ruchu. Tworzenie procesów i przepływów pracy określi i ustandaryzuje sposób, w jaki funkcjonują operatorzy w ramach codziennych czynności na stanowiskach.

Wykres Yamazumi - balansuj pracę dla poszczególnych operatorów i ją wizualizuj 

Pokaż jak wygląda rozkład czynności na poszczególnych stanowiskach. Jest to odpowiednie pod kątem szkolenia, jak również optymalizacji. Może Yamazumi stanie się standardem również u Ciebie w zakładzie.

Czytelne Instrukcje graficzne - spraw, aby łatwo było je czytać wszystkim pracownikom

Optymalnie mała ilość tekstu i oparcie o czytelną grafikę jest kluczem do efektywności instrukcji stanowiskowych. Niezależnie od tego czy są one udostępniane papierowo czy na ekranach monitorów, możliwość skupienia się na wszystkich ważnych informacjach powoduje, że instrukcje stają się czytelne i jasne dla pracowników. Dzięki temu pracownicy częściej udzielają się w modyfikowaniu i ulepszaniu standardu pracy. Inżynierowie procesu mogą stosować różnego rodzaju narzędzia, jak np. Timer Pro – Work Instructions do przygotowywania i częstszego uaktualniania instrukcji stanowiskowych uwzględniających piktogramy czy specjalną grafikę.

Instrukcje wideo – spraw, aby były łatwe do odtwarzania i nawigowania

Wideo to w wielu firmach codzienność. Umożliwiają badanie procesów pracy na stanowiskach, analizę i wybór najlepszych standardów i tworzenie na tej podstawie instrukcji. Te instrukcje wideo są najbardziej sugestywne, niezależne od barier językowych i łatwo dostępne. Jeśli będą wsparte odpowiednim sprzętem pozwalającym szybki do nich dostęp bez zbędnego przewijania filmu i sterczenia przed komputerem to tym lepiej.

Assisted reality - spraw, aby instrukcje były on-line na żądanie pracownika

Asystująca rzeczywistość (ang. assisted reality) sprawdzi się w prostych i skomplikowanych czynnościach. Umożliwia korzystanie z narzędzia nawigowanego głosem, które bez absorbowania rąk operatora wyświetli mu instrukcje dla czynności jakie ma wykonać. Asystująca rzeczywistość to również sposób na ekspertyzy on-line oraz doskonałe wsparcie zaawansowanego utrzymania ruchu (tzw. maintenance’u). Assisted Reality podobnie jak Virtual i Augumented Reality (wirtualna i rozszerzona rzeczywistość) jest częścią podejścia Industry 4.0. Technologia wspiera człowieka w codziennej pracy. Assisted Reality jest pomocna w logistyce, produkcji, kontroli jakości czy szkoleniach nowych pracowników.

Okulary Toshiba DynaEdge Smart Glasses jako element systemu pomagającemu operatorom w realizacji zadań

Rys. 2. Okulary Toshiba DynaEdge Smart Glasses jako element systemu pomagającemu operatorom w realizacji zadań.

Zapraszamy do współpracy i do kontaktu. Może nowoczesna technologia opisana powyżej stanie się ważnym elementem również Państwa codzienności.

Podobne w kategorii

Wsparcie inżyniera procesu w codziennej pracy - doskonalenie procesu doskonalenia

Wsparcie inżyniera procesu w codziennej pracy - doskonalenie procesu doskonalenia

Łukasz Dragun
Łukasz Dragun
dawniej Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Inżynierowie procesu to grupa osób mających szczególny wpływ na oszczędności zakładu produkcyjnego i optymalne wykorzystanie jego zasobów. To dzięki nim wprowadzane są ulepszenia, eliminowane marnotrawstwo oraz zwiększana jest wydajność przy redukcji kosztów. Trzeba mieć oczywiście na uwadze jakość produktów i znalezienie odpowiedniego balansu jest kluczowym zadaniem zespołów doskonalenia procesów.
19.06.2023
Czytaj więcej