Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Nowości szkoleniowe!

Nowości szkoleniowe!

17.07.2019
Nowości szkoleniowe!

W drugim półroczu 2019 roku przygotowaliśmy aż 11 nowych tematów szkoleniowych.

Ponadto wprowadziliśmy do naszej oferty nową kategorię „Procesy technologiczne”, która obejmuje szkolenia z zakresu lakierownia, montażu, dokręcania, zgrzewania i wtrysku.

Lista szkoleń:

1. Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa

Poznanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktu oraz celu zarządzania charakterystykami bezpieczeństwa w trakcie produkcji. Wzrost świadomości organizacji oraz poznanie sposobu postępowania przy wdrożeniu do produkcji wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa. Zapoznanie z zasadami sterowania procesami wytwarzania wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa oraz objęcia wymaganiami bezpieczeństwa łańcucha dostawców.

2. CQI-23 wg AIAG – Audyt procesu formowania

Celem jest zapoznanie się z wymaganiami IATF/AIAG dotyczącymi audytowania procesów formowania tworzyw wg CQI-23 oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

3. Audyt procesu spawania i zgrzewania wg CQI-15

Celem jest zdobycie podstawowej wiedzy nt. zagadnień, wymagań i celów normy CQI-15 oraz przekazanie informacji na temat rodziny standardu AIAG CQI. Dodatkowo uczestnik zrozumie procesy wymagań norm ISO i IATF 16949:2016 i uzyska informacje odnośnie CQI-15, a zarządzaniem specyficznymi wymaganiami klienta w odniesieniu do procesów specjalnych oraz poziomu i rodzajów kontroli procesu. Ponadto uzyska świadomość, co do korzyści wynikających z CQI i wpływu na stabilizację i zdolność procesu.

4. Ocena procesu specjalnego obróbki cieplnej zgodnie z wymaganiami AIAG CQI-9

Celem jest zapoznanie się uczestników z wymaganiami standardu AIAG CQI-9 dla zarządzania procesami obróbki cieplnej oraz interpretacja wymagań i przedstawienie praktycznych sposobów ich spełnienia.

5. CQI-12 - Ocena procesu nakładania powłok - wymagania wg AIAG

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy nt. zarządzania i oceny systemu powlekania oraz zrozumienie powiązań w obszarze CQI-12 z normą IATF 16949:2016 w odniesieniu do zasad audytowania. Ponadto uczestnik uzyska informacje odnośnie CQI-12, a zarządzaniem specyficznymi wymaganiami klienta w odniesieniu do procesów specjalnych. Dodatkowo szkolenie podniesie świadomość odnośnie systemu nanoszenia powłok zgodnie z wymogami CQI-12 oraz korzyści wynikających z CQI i wpływu na stabilizację i zdolność procesu.

6. CAQ - Organizacja elektronicznego zbierania danych

Celem szkolenia jest właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji.

7. Pomiary 3D

Celem jest nabycie umiejętności doboru odpowiednich technik pomiarowych w tym pomiarów 3D do konkretnych procesów wytwarzania. Dodatkowo zaznajomienie się z charakterystyką różnorodnych metod badań i kontroli ze szczególnym uwzględnieniem i przeprowadzeniem pomiarów 3D. Na szkoleniu zostaną wypracowane kryteria i algorytmy budowy systemów pomiarowych oraz porównane zostaną opłacalności wdrożenia poszczególnych technik pomiarowych. Zdobycie doświadczenia w planowaniu, przygotowaniu i realizacji pomiaru.

8. Budowanie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej

Celem jest wzmocnienie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej oraz właściwe usytuowanie procesów i działań związanych z zapewnieniem jakości w organizacji. Dodatkowo poprawa organizacji laboratoriów jakości oraz obszarów odpowiedzialnych za jakość. Ponadto uczestnicy podniosą kwalifikację w gromadzeniu i analizowaniu danych jakościowych. Ukształtowanie niezbędnej wiedzy wymaganej przez klientów i jednostki certyfikujące.

9. Procesy lakierowania przemysłowego

Celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i zarządzania działem lakierni oraz poprawienie skuteczności produkcyjnej działu lakierni. Dodatkowo uczestnik dowie się jak eliminować i zapobiegać błędom lakierniczym.

10. RCM - Utrzymanie ruchu zorientowanego na niezawodność

Celem jest przedstawienie i nauczenie w warsztatowej formie zintegrowanej metodologii utrzymania maszyn zorientowanej na niezawodność RCM (ang. Reliability Centered Maintenance) w obszarze utrzymania ruchu. Dodatkowo nauka umiejętności dokonywania szczegółowej analizy funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów, do wypracowania odpowiednich metod, technik obsługi PM krytycznych dla firmy maszyn i urządzeń.

11. Wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing – symulacja w warunkach produkcyjnych – szkolenie w Automationstechnik Sp. z o.o.

Symulacja wykorzystania metod i narzędzi Lean Manufacturing w środowisku produkcyjnym służących doskonaleniu przepływu. Obserwacja podczas praktycznych warsztatów na hali produkcyjnej idei działania różnych metod i technik optymalizujących produkcję i dających wyobrażenie o możliwości zastosowania ich we własnym zakładzie.

 

Zapraszamy do kontaktu:

✉ email: szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu
☎ tel. +48 12 376 00 19

Podobne w kategorii