.

Czy laboratorium może działać w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing?

Czy laboratorium może działać w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing?

System zarządzania działający zgodnie z zasadami Lean Manufacturing cieszy się coraz większym zainteresowaniem w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Nadrzędna zasada lean manufacturing (metoda „szczupłego zarządzania”) stanowi o dostarczeniu do Klienta produktów o najwyższej oczekiwanej jakości, jednocześnie stosując jak najniższe nakłady materiałowe oraz koszty produkcji.

Wynik spełnienia wyżej wymienionych założeń pozwala przedsiębiorstwu:

  • identyfikować i niwelować poziom marnotrawstwa,
  • poprawiać jakość dostarczanych produktów (podnosić poziom zadowolenia klienta),
  • poprawiać wydajność procesów produkcyjnych.

Czy można zarządzać laboratorium w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing? Odpowiedź, może być tylko jedna, oczywiście że TAK.

Wprowadzenie systemu zarządzania laboratorium w zgodzie z zasadami lean warto wprowadzać na zasadzie małych kroków (KAIZEN). Dobrze aby w pierwszym kroku zdefiniować/opisać aktualny status procesu pracy laboratorium z wykorzystaniem techniki mapowania strumienia wartości (VSM). Głównym celem mapowania strumienia wartości (VSM) powinien być schemat pracy laboratorium gdzie głównym celem jest ni mniej ni więcej produkt/usługa, oczekiwana przez klienta, uzyskana z optymalnym wykorzystaniem personelu laboratorium, informacji oraz materiałów. Opisany schemat pracy laboratorium znacznie ułatwia identyfikowanie działań nie przynoszących korzyści/wartości dodanej produktowi/usłudze oczekiwanej przez klienta – tzw. marnotrawstw w systemie zarządzania MUDA.

Rozwój laboratorium powinien przewidywać prócz prac związanych z wyszukiwaniem marnotrawstwa w procesie, również podnoszenie umiejętności personelu pracującego w laboratorium. Szczególna uwaga powinna zostać zwracana na komunikację z klientem wewnętrznym i zewnętrznym laboratorium. Prowadzenie skutecznej komunikacji możliwe jest wtedy, kiedy znane są preferowane style komunikowania się (przyjacielski, ekspresywny, analityczny i dominujący). Wychodząc naprzeciw oczekiwanemu stylowi komunikacji uzyskujemy znacznie więcej informacji niezbędnych do ustalenia zakresu działań w laboratorium. Wysokie umiejętności interpersonalne pracowników laboratorium pozwalają skutecznie podnosić zadowolenie klienta poprzez dostarczanie usługi/produktu zgodnego z jego oczekiwaniami.

Kolejnym jednak nie mniej ważnym aspektem jest zarządzanie czasem w pracy personelu laboratorium. Obecne preferowanymi metodami nadawania priorytetów zadań są macierz Eisenhowera, zasada 80/20 lub 60/20/20 niezwykle istotne jest, aby podczas planowania pracy i jej wykonywania wystrzegać się pożeraczy czasu nie przynoszących wartości dodanej zgodnie z zarządzaniem MUDA.

Reasumując istnieje obecnie wiele metod/technik/narzędzi pozwalających usprawniać pracę laboratorium poprzez zarządzaniem nim w oparciu o lean management.

Powiązane szkolenie:

lean lab