Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Jak być kierownikiem laboratorium?

Jak być kierownikiem laboratorium?

18.06.2020
Jak być kierownikiem laboratorium?

Kierowanie laboratorium - wyzwania

Kierowanie laboratorium stawia przed osobą odpowiedzialną szereg wyzwań. Z jednej strony produkcja, czy inne procesy w firmie liczą na potwierdzenie zgodności produktu, z drugiej zaś laboratorium ma wykazać, że jest kompetentnie i może generować ważne wyniki.

Jak to zrobić? Norma IATF 16949: 2016 wymagania względem systemów zarządzania jakością w przemyśle samochodowym określa, że laboratorium zewnętrzne wykorzystywane przez organizację powinno posiadać akredytację według ISO 17025: 2017 lub ma mieć udokumentowaną akceptację klienta.

Wymagania dla laboratoriów wewnętrznych organizacji są uproszczone i ograniczają się do posiadania zakresu działania obejmującego zdolność do przeprowadzania pomiarów, badań czy wzorcowań. Taki zakres powinien być ujęty w dokumentacji systemu zarządzania jakością. Kluczem do sukcesu takiego laboratorium są kompetencje personelu, adekwatne metody i zdolność do poprawnego wykonywania usług. IATF 16949 nie stawia wymagania, aby laboratorium wewnętrzne miało akredytację na zgodność z ISO 17025.

Akredytacja metod laboratoryjnych w przemyśle jest realizowana sporadycznie, natomiast implementacja wybranych wymagań ISO 17025 jest realizowana coraz częściej.

Cele szkolenia Kierownik Laboratorium w przemyśle to:

  • Poprawa skuteczności i efektywności działania laboratorium w oparciu o wymagania ISO 17025:2017 oraz IATF 16949:2016.
  • Zapoznanie z wymaganiami dla laboratoriów wg. ISO 17025:2017 dla wykazania, że laboratorium jest kompetentnie i może generować ważne wyniki.

Uzyskiwanie ważnych wyników będzie prowadzić do obniżenia kosztów złej jakości organizacji.

Poruszane są zagadnienia, które budzą wiele pytań:

  • Ustanawianie i utrzymywanie spójności pomiarowej wobec wzorców SI/innych właściwych odniesień np. wyznaczanie odstępów czasu między wzorcowaniami.
  • Podstawy oceny niepewności pomiaru przy wzorcowaniu i w badaniach ilościowych.
  • Optymalizacja metod badawczych, pomiarowych lub wzorcowania.

Kierowanie laboratorium - szkolenie

W ramach szkolenia (Kierownik laboratorium) jest okazja, aby dla wybranej metody dokonać oceny niepewności pomiaru podejściem typu B, czyli poprzez usystematyzowane szacowanie wpływu jaki mają poszczególne elementy

Laboratorium akredytowane podaje swoje wyniki z niepewnością i ma procedury monitorowania ważności podawanych wyników np. poprzez korzystanie z materiałów odniesienia, stosowanie wzorców kontrolnych, porównania wewnątrzlaboratoryjne. Interpretacja wyniku jest zwykle prowadzona przez klienta, chyba, że zlecenie obejmuje przedstawienie opinii i interpretacji.

Laboratoria wewnętrzne określają zgodność lub brak zgodności, a wynik jest konkretną wartością. Zmienność występująca podczas realizacji metody, potrzebna do interpretacji wyniku, jest określana poprzez weryfikację zdolności systemu pomiarowego MSA dla zmiennych i atrybutów (GR&R, KAPPA).

Szkolenie prezentuje warunki, jakie musi spełnić System Zarządzania laboratorium zgodny z IS0 9001: 2015 / IATF 16949: 2016, aby wykazać spełnienie wymagań ISO 17025:2017 i sytuację odwrotną tj. warunki jakie musi spełnić System Zarządzania laboratorium zgodny z ISO 17025:2017, aby wykazać spełnienie wymagań IS0 9001: 2015 / IATF 16949: 2016.

Podobne w kategorii

Karta kontrolna – niedocenione narzędzie MSA

Karta kontrolna – niedocenione narzędzie MSA

Jan Rewilak
Jan Rewilak
Trener TQMsoft
Co ciekawe - wybierając rozwiązanie mniej ryzykowne i tańsze, czyli bieżące nadzorowanie stabilności systemów / procesów pomiarowych, nie rezygnujemy z okresowej oceny zdolności systemów pomiarowych – robimy to równocześnie, „przy okazji”. Dane zbierane w trakcie prowadzenia kart kontrolnych nadzorujących systemy pomiarowe pozwalają bowiem wyznaczyć praktycznie wszystkie wskaźniki zdolności, i to za wybrany okres czasu: Cg, Cgk, %EV, %AV, %GRR, ndc.
07.07.2020
Czytaj więcej