Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DFSS

Przeprojektowanie produktów i procesów zgodnie z metodami Design for Six Sigma

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką i narzędziami DfSS. 
 • Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania wybranych narzędzi DfSS. 
 • Określenie możliwości zastosowania metodyki i narzędzi DfSS do warunków przedsiębiorstwa.

Symbol szkolenia

DFSS

Terminy i miejsce

07 - 09 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 19 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I

1.     Wprowadzenie do DfSS:
Geneza programów Six Sigma i Design for Six Sigma
Istota programu Design for Six Sigma - doskonalenie produktów i wdrażanie innowacji
Korzyści i przykłady zastosowań DfSS

2.     Istota metodyki DMADV
Metodyka DMADV
Inne metodyki DfSS: IDEAS IDOV, DMEDI, DCCDI

3.     Faza 1: Define
Wykonanie Project Charter (ćwiczenie)
Przykład projektu( Uwaga: przykład będzie przedstawiany w układzie kolejnych faz DMADV (od A do Z)
Zarządzanie I dokumentacja projektu DfSS

4.     Faza 2: Measure
Identyfikacja klientów i ich potrzeb
Analizy ABC, portfolio, 5W1H, metody badań (grupy fokusowe, ankietowanie)
Customer Needs Table (ćwiczenie)
Affinity Diagram & Three Diagram (ćwiczenie)
Kano model (ćwiczenie)
Analiza hierarchii potrzeb: Analitycal Hierarchy Process AHP (ćwiczenie)
CTQ -  Ctitical to Quality
QFD1 - tablica transformacji potrzeb w CTQ (ćwiczenie)

Dzień II

1.       Faza 3: Analyze

Identyfikacja I optymalizacja koncepcji projektowej (High-level Design)

Analiza funkcjonalna

Funkcje systemu - produktu lub procesu (ćwiczenie)

Określenie alternatywnych rozwiązań  (Brainstorming, SCAMPER, metoda morfologiczna, TRIZ)

Wybór najbardziej skutecznych i efektywnych koncepcji rozwiązań (NGT, Pugh Matrix, ocena wielokryterialna)

Wstęp do planowania eksperymentów DOE: Istota DOE, wybór parametrów, interakcje, planowanie i realizacja eksperymentu

Wykonanie eksperymentu (ćwiczenie - helikopter)

Przykład zastosowanie DOE (pompa)

Analiza ryzyk – FMEA (ćwiczenie)   

Dzień III   

1.     Faza 4: Design

Detalizacja koncepcji – rozwój, testowanie I optymalizacja

Projektowanie elementów

Określanie parametrów I tolerancji (ćwiczenie)

Design for X (Manufacturing & Assembly, Reliability, Service, Environment)

Prototypy (?,ß)

Porównanie alternatywnych rozwiązań

Projekt procesu: SIPOC, process diagram, VSM, Spaghetti Diagram

2.     Faza 5: Verify

Plan wdrożenia

Process Monitoring (Design Scorecards)

Dokumentacja procesów

3.     Zakończenie

               

Określenie zasad zastosowania metodyki i narzędzi DfSS w warunkach przedsiębiorstwa.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • zaprojektowanie nowych lub restrukturyzację obecnie istniejących procesów, produktów i systemów, które charakteryzują się bardzo wysoką zdolnością realizacji wymagań klientów oraz wysokimi parametrami operacyjnymi;
 • zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu nowego produktu/procesu ograniczając istotnie ryzyko związane z procesem innowacyjnym;
 • realizacja innowacji w przedsiębiorstwie;
 • efektywne wdrożenie zaprojektowanego produktu/procesu;
 • krótsze cykle rozwoju produktu/usługi (od pomysłu do wdrożenia);
 • mniej zmian po okresie pilotażowym;
 • redukcja kosztów gwarancji po wdrożeniu i liczby defektów we wczesnych fazach życia produktu;
 • zwiększenie satysfakcji klientów;
 • kompleksowość procesu projektowania;
 • zwiększenie efektywności w wykorzystaniu zasobów podczas projektowania;
 • łatwiejsza integracja geograficznie oddzielonych osób i grup projektowych.

Metodyka

prezentacja, przykłady, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe; szkolenie z użyciem komputerów

Adresaci

 • praktycy Six Sigma Black Belt i Green Belt
 • osoby projektujące procesy i systemy oraz nowe procesy usługowe,
 • osoby i zespoły restrukturyzujące systemy oraz procesy produkcyjne i usługowe;
 • osoby realizujące projekty Kaizen oraz Continous Improvment Projects (CIP) w produkcji  i w usługach

Zastosowanie

DFSS – Design For Six Sigma jest podejściem do projektowania nowego lub przeprojektowania istniejącego produktu i/lub usługi na rynku komercyjnym, pozwalającym na uzyskanie ich wysokiej efektywności od pierwszego dnia. 
Intencją DFSS jest spełnienie oczekiwań Klientów ze zdolnością powyżej 5 Sigma (w założeniu 6 Sigma). 
Oznacza to zdolność nowego produktu/usługi do pełnej realizacji potrzeb klientów z wysoką jakością i niezawodnością. 
Szkolenie przeznaczone jest nie tylko dla praktyków Six Sigma. 
Również dla projektantów nowych procesów, produktów i systemów zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2900.00 zł netto
3567.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania