Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DFSS

Przeprojektowanie produktów i procesów zgodnie z metodami Design for Six Sigma

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką i narzędziami DfSS. 
 • Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania wybranych narzędzi DfSS. 
 • Określenie możliwości zastosowania metodyki i narzędzi DfSS do warunków przedsiębiorstwa.

Symbol szkolenia

DFSS

Terminy i miejsce

13 - 15 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 12 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I

1.     Wprowadzenie do DfSS:
Geneza programów Six Sigma i Design for Six Sigma
Istota programu Design for Six Sigma - doskonalenie produktów i wdrażanie innowacji
Korzyści i przykłady zastosowań DfSS

2.     Istota metodyki DMADV
Metodyka DMADV
Inne metodyki DfSS: IDEAS IDOV, DMEDI, DCCDI

3.     Faza 1: Define
Wykonanie Project Charter (ćwiczenie)
Przykład projektu( Uwaga: przykład będzie przedstawiany w układzie kolejnych faz DMADV (od A do Z)
Zarządzanie I dokumentacja projektu DfSS

4.     Faza 2: Measure
Identyfikacja klientów i ich potrzeb
Analizy ABC, portfolio, 5W1H, metody badań (grupy fokusowe, ankietowanie)
Customer Needs Table (ćwiczenie)
Affinity Diagram & Three Diagram (ćwiczenie)
Kano model (ćwiczenie)
Analiza hierarchii potrzeb: Analitycal Hierarchy Process AHP (ćwiczenie)
CTQ -  Ctitical to Quality
QFD1 - tablica transformacji potrzeb w CTQ (ćwiczenie)

Dzień II

1.       Faza 3: Analyze

Identyfikacja I optymalizacja koncepcji projektowej (High-level Design)

Analiza funkcjonalna

Funkcje systemu - produktu lub procesu (ćwiczenie)

Określenie alternatywnych rozwiązań  (Brainstorming, SCAMPER, metoda morfologiczna, TRIZ)

Wybór najbardziej skutecznych i efektywnych koncepcji rozwiązań (NGT, Pugh Matrix, ocena wielokryterialna)

Wstęp do planowania eksperymentów DOE: Istota DOE, wybór parametrów, interakcje, planowanie i realizacja eksperymentu

Wykonanie eksperymentu (ćwiczenie - helikopter)

Przykład zastosowanie DOE (pompa)

Analiza ryzyk – FMEA (ćwiczenie)   

Dzień III   

1.     Faza 4: Design

Detalizacja koncepcji – rozwój, testowanie I optymalizacja

Projektowanie elementów

Określanie parametrów I tolerancji (ćwiczenie)

Design for X (Manufacturing & Assembly, Reliability, Service, Environment)

Prototypy (?,ß)

Porównanie alternatywnych rozwiązań

Projekt procesu: SIPOC, process diagram, VSM, Spaghetti Diagram

2.     Faza 5: Verify

Plan wdrożenia

Process Monitoring (Design Scorecards)

Dokumentacja procesów

3.     Zakończenie

               

Określenie zasad zastosowania metodyki i narzędzi DfSS w warunkach przedsiębiorstwa.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • zaprojektowanie nowych lub restrukturyzację obecnie istniejących procesów, produktów i systemów, które charakteryzują się bardzo wysoką zdolnością realizacji wymagań klientów oraz wysokimi parametrami operacyjnymi;
 • zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu nowego produktu/procesu ograniczając istotnie ryzyko związane z procesem innowacyjnym;
 • realizacja innowacji w przedsiębiorstwie;
 • efektywne wdrożenie zaprojektowanego produktu/procesu;
 • krótsze cykle rozwoju produktu/usługi (od pomysłu do wdrożenia);
 • mniej zmian po okresie pilotażowym;
 • redukcja kosztów gwarancji po wdrożeniu i liczby defektów we wczesnych fazach życia produktu;
 • zwiększenie satysfakcji klientów;
 • kompleksowość procesu projektowania;
 • zwiększenie efektywności w wykorzystaniu zasobów podczas projektowania;
 • łatwiejsza integracja geograficznie oddzielonych osób i grup projektowych.

Metodyka

prezentacja, przykłady, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe; szkolenie z użyciem komputerów

Adresaci

 • praktycy Six Sigma Black Belt i Green Belt
 • osoby projektujące procesy i systemy oraz nowe procesy usługowe,
 • osoby i zespoły restrukturyzujące systemy oraz procesy produkcyjne i usługowe;
 • osoby realizujące projekty Kaizen oraz Continous Improvment Projects (CIP) w produkcji  i w usługach

Zastosowanie

DFSS – Design For Six Sigma jest podejściem do projektowania nowego lub przeprojektowania istniejącego produktu i/lub usługi na rynku komercyjnym, pozwalającym na uzyskanie ich wysokiej efektywności od pierwszego dnia. 
Intencją DFSS jest spełnienie oczekiwań Klientów ze zdolnością powyżej 5 Sigma (w założeniu 6 Sigma). 
Oznacza to zdolność nowego produktu/usługi do pełnej realizacji potrzeb klientów z wysoką jakością i niezawodnością. 
Szkolenie przeznaczone jest nie tylko dla praktyków Six Sigma. 
Również dla projektantów nowych procesów, produktów i systemów zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2900.00 zł netto
3567.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania