Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Standaryzacja miejsc pracy - analiza wideo

Standaryzacja miejsc pracy - analiza wideo

17.12.2019
Standaryzacja miejsc pracy - analiza wideo

Standaryzacja pracy

Jest jednym z najważniejszych elementów organizacji pracy. Jest najlepszą, najprostszą i najpewniejszą metodą wykonania określonej czynności. Wprowadzenie standaryzacji ma zagwarantować bezpieczeństwo procesów, określoną wydajność i jakość. Dzięki niej zapewnimy ergonomiczne procedury robocze, narzędzia, materiał w optymalnym zasięgu i określonych ilościach. Wprowadzenie standaryzacji wymaga od wszystkich pracowników zmian pracy zgodnej z jej wytycznymi.

Ważność standardu

A jak wygląda standard w naszych firmach skoro to taki ważny proces dla przedsiębiorstwa?  Dlaczego tak często traktowany jest jako proces poboczny lub całkowicie pomijany?

Powstaje bez udziału pracowników, których dotyczy. Jest tylko wskazówką opisującą często jedyną z możliwości. Nie zawsze najlepszą, bezpieczną metodą działania. Wielokrotnie pisany jest przez inżyniera językiem niezrozumiałym dla przeciętnego pracownika. Nowego pracownika, sposobu pracy uczy pracownik dłuższym stażu.
A przecież najlepszy pracownik wcale nie musi być najlepszym trenerem. Metoda, której uczy jest wynikiem doświadczeń i nastawienia na osiąganie wyników ilościowych, często pozbawiona czynności związanych z jakością.

Jeśli chcemy, aby nasze przedsiębiorstwo rozwijało się prawidłowo to pierwszym procesem,  który należy wdrożyć to standard metody, standard miejsca i standard czasu.

„Zanim powiesz, że nie możesz nic zrobić, spróbuj”  Kiichiro Toyoda

Standaryzacja pracy to proces ciągły składa się z trzech głównych etapów: analizy pracy, testu w warunkach produkcyjnych i szkoleń pracowników z jej stosowania.

Pierwszy etap - Analiza

Punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy jest ocena pracy najlepszego pracownika, metodą obserwacji ciągłej lub analizy video przez grupę pracowników. Podczas niej, sposób pracy zostanie poddany wieloaspektowej analizie w celu wyeliminowania marnotrawstwa, przeciążenia i nieregularności pracy. Po wielokrotnych  próbach i zmianach w sposobie pracy, ułożeniu części i narzędzi, grupa wybierze jej zdaniem najkorzystniejszą metodę. Wynikiem tych działań jest określenie  metody gwarantującej założenia standardu wraz z dokumentacją. 

standaryzacja pracy

Drugi etap - Test

Tak przygotowaną metodę uczymy pracowników (uczestników analizy) w celu jej przetestowania w warunkach produkcyjnych. Test taki trwa w zależności od złożoności metody od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Grupa co dwa tygodnie weryfikuje testowaną metodę. Wynikiem ich pracy jest przetestowany standard wraz z poprawioną dokumentacją i instrukcją video. Standard obejmuje metodę działania, czas na jej wykonanie jak i ustawienie wyposażenia stanowiska pracy.

Trzeci etap - Szkolenie

Ostatnim elementem cyklu jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń pozostałym pracownikom. Szkolenie takie przeprowadza trener, uczestnik wcześniejszych działań wzbogacony o wiedzę z prowadzenia szkoleń. W trakcie szkolenia trener omawia z uczestnikami metodę powstania standardu, zagrożenia i oczekiwane korzyści z jego zastosowania. Elementem kluczowym takiego spotkania są ćwiczenia w warunkach zbliżonych do produkcyjnych.

Standaryzacja czynności to prosty lecz czasochłonny proces. Wymaga on od uczestników szerokiej wiedzy z wielu czynników wpływających na pracę. Począwszy od wartości dodanej, przez logikę przepływu do obciążeń układu mięśniowo szkieletowego. Opisana kolejność działania gwarantuje nam trwałość zmian na produkcji poprzez wspólne działania grupy interdyscyplinarnej w połączeniu z pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi.

Kompleksowe ujęcie całego procesu zostało ujęte w cyklu szkoleń poświęconych badaniu pracy, ocenie ergonomii, standaryzacji pracy i budowie szkoleń.