Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Więcej jednostek twórczych w przedsiębiorstwie?!

Więcej jednostek twórczych w przedsiębiorstwie?!

28.09.2017
Więcej jednostek twórczych w przedsiębiorstwie?!

Chciałbyś uważać się za twórczego, albo oczekujesz tego od swoich pracowników? Realizuj krok po kroku potencjał twórczy pracownika w przedsiębiorstwie.

Każdy z nas ma pewien potencjał twórczy. Z potencjału nie zawsze można zdawać sobie sprawę. Etapy realizacji potencjału twórczego dotyczą zarówno mniej i bardziej zaawansowanych w tym zakresie. Różnica może dotyczyć tylko czasu „przechodzenia” przez poszczególne części.

Realizację potencjału twórczego powinno rozpocząć się od etapu uświadomienia sobie, co „ja” umiem, znam, wiem gdzie i jak zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności. Etap ten wymaga wykonania bilansu mocnych i słabych stron. Wciąż jednak charakteryzuje go bierność. Potrzebna jest motywacja wewnętrzna, aby rozpocząć działanie – wyznaczyć cel, drogę, obrać strategię. Dopiero ten bodziec pozwoli na zarządzenie sobą, własną kreatywnością w sposób nawykowy. Realizacja kończy się aktywnością w postaci tworzenia – użycia pokładów kreatywności w codzienności, która charakteryzuje się dużą różnorodnością zachowań i potrzebą stymulacji. Poszczególne etapy ujęto na rysunku 1 dwubiegunowo: od bierności do aktywności. Uświadomiony pracownik, przy trafnym zmotywowaniu (np. stworzeniu warunków w przedsiębiorstwie do tworzenia pomysłów i dzielenia się nimi lub budowaniu kultury organizacyjnej uwzględniającej potencjał twórczy), otrzymanym zaufaniu
i powierzonej samodzielności, chętnie sam aktywnie tworzy. Jest to pierwszy konstruktywnie osiągnięty krok.

Rys. 1. Etapy realizacji potencjału twórczego pracownika

Etapy realizacji potencjału twórczego pracownika

Warto przypomnieć, że osiągnięcie ostatniego etapu to także zbudowanie określonej postawy pracownika. Postawa, traktowana jako względnie trwała w porównaniu z zachowaniem człowieka, wymaga świadomej zmiany opartej na procesie uczenia się. Jak to zrobić? Pozwolić tworzyć w pracy, jak robią to już niektóre innowacyjne przedsiębiorstwa, w których realizuje się własne firmowe projekty związane z zainteresowaniami pracownika, pozwalać sobie na błędy i eksperymentowania z prototypami lub wprowadzić mentoring, aby dzielić się doświadczeniem i bieżącymi odkryciami. Zanim jednak zaczniesz wdrażać te etapy w swoim miejscu pracy, określ własne mocne strony – w końcu na nich będziesz bazować. Do najbardziej pożądanych cech osób kreatywnych należą:

  1. dążenie do samorealizacji
  2. otwartość na doświadczenia (asymiluję nowe informacje, niezależnie od chwilowej przydatności)
  3. niezależność (twórca oryginalnych pomysłów, potrzeba nowości, zainteresowania estetyczne)
  4. wytrwałość (przezwyciężanie przeszkód)

Posiadasz je wszystkie? Jesteś bardzo zaawansowany w tym zakresie.

Pojawiła się cecha na której od dawna Ci zależy? Znasz więc już początek swojej indywidualnej ścieżki realizacji potencjału twórczego.

Praktyczne przećwiczenie zasad opisanych w tej poradzie jest możliwe na szkoleniu „Moderowanie zespołów problemowych”. Aby poszerzyć temat o zagadnienia wprowadzenia w przedsiębiorstwie nawykowych zachowań twórczych polecam szkolenie: „Trening wyobraźni”.                             

Podobne w kategorii