Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

"Zintegrowane oszczędności" - case study

"Zintegrowane oszczędności" - case study

25.05.2020

Gdzie jesteśmy?

W dobie silnej konkurencji i ciągłej redukcji kosztów, spełnienie oczekiwań Klienta co do poziomu jakości produktów jest dużym wyzwaniem. A nie powinniśmy też zapominać o niezbędnym marginesie czasu i zasobów by prowadzić ciągłe doskonalenie.

Co można usprawnić?

Doświadczenie pokazuje że dla wsparcia narzędzi jakości, zwykle wdrażane są aplikacje wspierające jedno czy dwa tematy związane z jakością. Co usprawnia pracę, ale w dalszym ciągu generuje mnóstwo zadań dla pracowników, a szereg analiz i raportów oczekuje na wolną chwilę inżyniera. Nie jest to może oczywiste, ale wdrażanie programów często powoduje dodatkowe trudności związane z brakiem „kompatybilności” pomiędzy formatami raportów czy nawet rozbieżnościami w sposobie liczenia wskaźników.

Integracja?

Można pójść dalej i zintegrować procesy jakościowe w jeden sprawny ekosystem. Takie rozwiązania są już implementowane w innowacyjnych firmach. Prześledźmy taką „ścieżkę integracji” na przykładzie aplikacji QDA.

1. DFMEA

W firmach, które same tworzą produkty, jednym z ważniejszych kroków jest opracowanie DFMEA. Dobrze zrobione FMEA projektu zapewni uniknięcie wielu kosztownych wpadek na etapie produkcji i wykorzystania produktu.

DFMEA

Rys. 1 DFMEA - zastosowanie aplikacji pozwala korzystać z danych zapisanych w innych projektach, gromadzić i nadzorować powiązane rysunki i specyfikace. Od początku także definiujemy kluczowe parametry dla zapewnienia jakości - CTQ.

2. Planowanie. APQP.

Aby osiągnąć wysoki poziom produktu, należy dobrze zaplanować cały projekt. Dobrym standardem z rynku automotive jest APQP.

APQP

Rys. 2 APQP – planowanie jakości produktu.

Korzystając ze zdefiniowanych w DFMEA funkcji produktu, oczekiwań dotyczących specyfikacji i parametrów wyrobu w łatwy sposób możemy zaplanować wszystkie etapy od kosztorysu, aż po etap doskonalenia procesu produkcji. Moduł ten pozwala zdefiniować zależności czasowe, bramki kontrolne czy poziomy zatwierdzeń.

3. Utworzenie i prowadzenie dokumentacji jakościowej wyrobu: Flow chart, FMEA, CP.

Bazując na danych z DFMEA oraz zgodnie z planem projektu APQP są budowane główne dokumenty: Flow Chart Procesu, FMEA, Plan Kontroli.

Flow Chart

Rys. 3 Dokumentacja jakościowa Flow Chart, FMEA, CP.

Tworzenie dokumentów jest przyspieszone ze względu na możliwość korzystania z DFMEA, szablonów procesów oraz zadań zdefiniowanych w APQP. Powiązanie ze sobą Planów Kontroli i FMEA pozwala sprawnie zarządzać aktualizacjami. W aplikacji integrowane są też Instrukcje Pracy.

4. Analiza systemów pomiarowych MSA i zarządzanie sprzętem pomiarowym.

Bazując na zdefiniowanym wcześniej planie kontroli możemy w łatwy sposób przejść do analiz MSA, by potwierdzić zdolność systemów pomiarowych.

MSA

Rys. 4 MSA i baza sprzętu pomiarowego.

Aplikacja zarządza też bazą sprzętu pomiarowego, z nadzorem nad datami kalibracji i rejestracją badań kalibracyjnych.

5. Uruchomienie produkcji, walidacja produktu.

Powstały produkt jest zatwierdzany według specjalnych planów kontroli. Aplikacja wykorzystuje posiadane dokumenty związane z DFMA, Plany Kontroli oraz zestaw narzędzi statystycznych w module kolekcji danych.

Uruchomienie produkcji.

Rys. 5 Uruchomienie produkcji.

6. Po rozruchu produkcji wykonywane są badania i testy odbiorcze.

Zestaw dokumentów i wyników badań przedkładany jest do Klienta celem zatwierdzenia.

Zebranie dokumentacji i przedłożenie klientowi – PPAP.

Rys. 6 Zebranie dokumentacji i przedłożenie klientowi – PPAP.

Do PPAP zależnie od poziomu zatwierdzeń, bezpośrednio z aplikacji są zaciągane:

 • plany kontroli
 • dokumenty załączone
 • wyniki badań
 • MSA
 • inne obiekty zależnie od poziomu PPAP

7. Nadzór nad produkcją, kontrola procesu z SPC.

W czasie produkcji uruchamiane są kontrole, bazują one bezpośrednio na planach kontroli i pokrywają: kontrole dostaw, rejestracje danych z procesów produkcyjnych, badania w laboratorium. Aplikacja dysponuje kilkuset interfejsami pozwalając bezpośrednio do planów kontroli zapisywać dane z urządzeń oraz importować z maszyn np. CMM czy sterowników PLC. Niezależnie od sposobu kontroli wszelkie niezgodności są rejestrowane i zgłaszane przez powiadomienia mailowe.

Kontrola procesu produkcji.

Rys. 7 Kontrola procesu produkcji.

8. Rejestracja Niezgodności wewnętrznych procesu i reklamacji.

Niezgodności zidentyfikowane w procesach wewnętrznych, w tym także w czasie kontroli SPC automatycznie generują nowe pozycje w module obsługi Niezgodności i Reklamacji.

Rejestracja Niezgodności i reklamacji.

Rys. 8 Rejestracja Niezgodności i reklamacji.

Dane dotyczące szczegółów zdarzeń oraz przyczyny niezgodności są automatycznie pobierane do takiego zdarzenia. Moduł Reklamacji jest także wykorzystywany do rejestracji niezgodności od Klientów i reklamacji do dostawców. Wraz ze zapisami rezultatów dodatkowych działań prowadzonych według 8D mamy pełne dane do doskonalenia.

Ile można oszczędzić?

Z tego typu systemem, można efektywnie doskonalić proces. Kluczowy jest natychmiastowy przepływ informacji koniecznych do doskonalenia oraz odpowiednie narzędzia w ramach jednej platformy – w tym przypadku aplikacji QDA.

Doskonalenie jakości.

Rys. 9 Doskonalenie jakości.

Dla określenia oszczędności oszacowano zmiany w procesach, na bazie doświadczeń wdrożeniowców aplikacji QDA. By uzyskać realną kwotę każdy powinien odnieść to do warunków i wskaźników swojej organizacji:

 • Redukcja scrapu – ok. 15% - 20%
 • Oszczędność czasu potrzebnego na obsługę niezgodności i reklamacji – 50%
 • Redukcja czasu potrzebnego na przygotowanie raportów – ok 75%
 • Usprawnienie procesu PPAP – ok. 25%
 • Działania związane z kontrolą jakości – 25%
 • Redukcja liczby reklamacji –15 - 30%
 • Oszczędność czasu na spotkaniach, poprzez dostarczenie twardych danych – 20%

Czy można etapami?

Tak, bardzo często organizacja ma już inne systemy których nie może wymienić. W wyżej wymienionej aplikacji przykładowo istnieje możliwość kompletowania zestawu modułów wg. potrzeb oraz integracji z zewnętrznych bazami danych.

W artykule wykorzystano elementy graficzne dotyczące aplikacji QDA firmy QDA Solutions GmbH.

 

Powiązane produkty

 1. Aplikacja wspierająca jakość 
 2. QDA - system CAQ
 3. QDA - kolekcja danych i SPC
 4. Analiza i raportowanie z produkcji w oparciu o aplikację QDA
 5. QDA - kontrola dostaw

Podobne w kategorii

APQP - czy tylko dla motoryzacji?

APQP - czy tylko dla motoryzacji?

Beata Borys
Beata Borys
W dobie zmieniającego się świata, ciągłych nowości i coraz to większych wymagań stawianych przedmiotom codziennego użytku, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą poświecić sporo czasu na sprostanie tym potrzebom.
04.09.2019
Czytaj więcej