Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA

Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA

28.04.2020
Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA

Każdy kierowca chciałby uniknąć sytuacji, kiedy w drodze pojazd odmawia posłuszeństwa.

Producent części otrzymuje tylko wycinek informacji o reklamacjach, jakie są zgłaszane globalnie i na tej podstawie określa sytuację w zakresie wad na rynku.

Zgłaszanie wad

Normalna droga stosowana w konkretnym przypadku zgłoszonej wady to weryfikacja wady, analiza przyczyny źródłoweji działania.

Szkopuł w tym, że duży udział stanowią reklamacje rynkowe, gdzie analiza nie prowadzi do potwierdzenia wady! Konsekwencją są nieuzasadnione koszty gwarancyjne, czas i aktywność poświęcone na obsługę logistyczną i przeprowadzone analizy. Sytuację taką opisuje proces NTF (No Trouble Found) gdzie uwaga jest przeniesiona z pojedynczej części na analizę problemu poprzez zebranie danych, testy i ocenę procesu.

vda-ffa

Wraz ze wzrostem części elektronicznych w pojazdach, proces NTF uwzględnia oprogramowanie i funkcje diagnostyczne.

Droga do redukcji kosztów gwarancyjnych prowadzi przez proces rozwoju nowych pojazdów, który wymaga szybkich i wiarygodnych analiz w fazie uruchamiania, aby uniknąć wad koncepcyjnych i funkcjonalnych.

VDA FFA

Celem drugiej edycji VDA FFA z listopada 2018 jest konsekwentne wdrożenie wszechstronnej analizy wad z rynku w całym łańcuchu dostaw.

Szczególna uwaga jest poświęcona sytuacjom, kiedy wada nie jest potwierdzona w procesie analizy części. Wymagane jest ustanowienie interfejsów pomiędzy klientem a dostawcą dla kontrolowane wymiany informacji. Wydajność działań ma zapewnić stałe monitorowanie w oparciu o proces stałego doskonalenia – CIP i wymagane/ zalecane wskaźniki.

Zalecane wskaźniki

W grupie wskaźników zalecanych znajdziemy m. in:

 • udział wad w testach standardowych/ pod obciążeniem
 • procent uszkodzeń pod obciążeniem
 • udział części NOK w testach standardowych do części NOK z eksploatacji

Aktualny podręcznik ma zintegrowaną zawartość w zakresie FFA Audit. Procedura i ocena są realizowane zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 z ratingiem A/B/C.

Oceniane elementy procesowe to:

 • organizacja
 • planowanie analizy wad z rynku
 • realizacja analizy wad z rynku
 • analiza części
 • proces NTF
 • analiza problemu
 • proces rozwiązywania problemu

Minimalne wymagania właściwe, przykłady wdrożenia

Do każdego zagadnienia i pytania znajdziemy minimalne wymagania właściwe do oceny oraz przykłady wdrożenia z odniesieniami do punktów podręcznika VDA FFA. Audit może być realizowany w oparciu o aplikację VDA 6.3-Analysis Tool - Field Failure Analysis z zapisaniem wyników poszczególnych pytań, możliwością wygenerowania raportu, obserwacji auditowych i planu działań. Osoby, które szukają dodatkowych informacji, znajdą matrycę powiązań z dokumentami VDA/ IATF/ AIAG zapraszam do udziału, w celu doskonalenia kompetencji w zakresie:

 • Poszukiwanie przyczyny źródłowej problemu, z uwzględnieniem tej, która nie może być wykryta
  w ramach analizy części (NTF No Trouble Found)
 • Definiowanie wskaźników KPI ‘s, wymiany informacji, monitorowania i zapewnienia procesu stałego doskonalenia
 • Wymagania stawiane dla realizacji auditu FFA z wykorzystaniem aplikacji.

Podobne w kategorii

ZATWIERDZENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO I WYROBU (PPA) WG VDA 2 2020

ZATWIERDZENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO I WYROBU (PPA) WG VDA 2 2020

Robert Stolarczyk
Robert Stolarczyk
Trener TQMsoft
Zewnętrzna procedura PPA obejmuje przygotowanie i przekazanie dokumentacji wraz z próbkami klientowi. Po przedłożeniu pozostaje czekać na jego decyzję. Według poprzedniej wersji VDA 2 2012 klientowi przedstawiano próbki i dokumentację zgodnie z jednym ze stopni udokumentowania 0-1-2-3. Tu mamy istotna zmianę. 23 elementy zostały zastąpione 49 dowodami.
17.02.2021
Czytaj więcej