Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Analiza wstępna do wdrożenia programu zarządzania talentami – z serii „Narzędzia dla HR BP”.

Analiza wstępna do wdrożenia programu zarządzania talentami – z serii „Narzędzia dla HR BP”.

10.01.2018
HR
Analiza wstępna do wdrożenia programu zarządzania talentami – z serii „Narzędzia dla HR BP”.

Aktualnie organizacje przykładają wiele uwagi do działań związanych z promowaniem własnej marki, firmy chwalą się swoim potencjałem, pozycją: „Nasza Firma to świetny pracodawca”; „Przyciągamy atrakcyjnych kandydatów”. Atrakcyjnych czyli jakich? Często zadaję to pytanie Klientowi z którym pracuję nad programem zarządzania talentami. Co to oznacza że chcecie mieć w organizacji talenty?

HR Bussines Partner, który realizuje swoją wielowymiarową rolę w organizacji i jest wewnętrznym konsultantem i wparciem nie tylko dla managerów ale także dla strategicznych projektów w organizacji, powinien o zarządzaniu talentami wiedzieć możliwie dużo. Dlatego też powstał poniższy zestaw pytań mogący wesprzeć HR BP, któremu przyszło zmierzyć się z tematem zarządzania talentami.

Najpierw należy uzgodnić definicję czym zarządzanie talentami jest.

Zarządzanie talentami – zespół działań obejmujących poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, docenianie oraz umacnianie pozycji osób o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności i potencjale intelektualnym, lub osób o konkretnych kalifikacjach a także na efektywnym wykorzystaniu ich zdolności przez firmę dla realizacji strategii organizacji. To inspirowanie pracowników do maksymalnego wykorzystania ich potencjału, w sposób, który zagwarantuje zysk i wartość dla wszystkich interesariuszy firmy.

Ponieważ zarządzanie talentami stwarza firmom szansę zdobycia przewagi konkurencyjnej. Pozwala na stworzenie modelu biznesowego napędzanego nie przez efektywność kosztową, tylko przez nowe pomysły i potencjał intelektualny. Należy bardzo dokładnie przeanalizować wstępne założenia programu zarządzania talentami w danej organizacji.

W swojej pracy z obszarem HR spotykam się z brakiem świadomości dotyczącej wdrażania programów/strategii talentowych. Często jestem pytana o rekomendacje w tym obszarze, ponieważ mam przegląd praktyk z wielu organizacji. W tym artykule chciałam podzielić się zestawem ważnych, kluczowych pytań dotyczących obszaru wdrożenia programu zarządzania talentami. Poniższe narzędzie określiłabym jako niezbędnik w pracy HR BP. Pytania te pozwalają podjąć sensowne i ukierunkowane działania dotyczące zasobów ludzkich w całej organizacji. Dają możliwość zebrania informacji i odpowiedzi na pytanie czy warto wdrażać zarządzanie talentami?

 

Zarządzanie talentami – Swobodna Analiza Wstępna

1. Kto to jest dla naszej organizacji TALENT? Kim lub czym jest? Jak go definiujemy?

2. Jakie są w naszej organizacji najważniejsze / strategiczne wyzwania biznesowe?

3. Jakie potrzeby biznesowe program zarządzania talentami powinien zaspokajać?

4. Do jakich celów chcemy wykorzystać program zarządzania talentami?

5. Czy chcemy wprowadzić cykliczny, stały czy incydentalny program zarządzania talentami?

6. Kto będzie beneficjentem programu?

7. W jaki sposób program zarządzania talentami będzie działał wewnątrz i na zewnątrz organizacji?

8. Dlaczego pracownicy mają się interesować tym programem?

9. Jakie są korzyści udziału w programie dla mnie jako pracownika?

10. Ile osób w organizacji będzie zajmowała się koordynacją programu?

11. W jaki sposób zarząd będzie uczestniczył we wdrożeniu programu?

12. Jakich informacji potrzebuje HR od Zarządu aby dobrze przygotować program?

13. Po czym organizacja pozna, że program działa efektywnie?

14. Jakie oszczędności organizacja będzie mogła zrobić, gdy wdroży program zarządzania talentami?

15.  Po jakim czasie przewidujemy efekty programu? Po jakim czasie potrzebujemy mieć efekty dla organizacji?

Każde z tych pytań jest ważne, z mojego doświadczenia wynika, że oczywiście nie jest to zamknięta lista wyczerpująca wszystkie obszary zagadnień. Często służy HR BP do rozpoczęcia ukierunkowanej dyskusji na temat zarządzania talentami w danej organizacji.

Zapraszam na szkolenie

HR BUSINESS PARTNER - PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU oraz HR BUSINESS PARTNER - ROLA I SPOSÓB DZIAŁANIA W ORGANIZACJI. W ramach tych szkoleń pracujemy na case study oraz realnych wyzwaniach biznesowych uczestników, aby możliwie w praktyczny sposób zapoznać z realizacją roli HR BP w organizacji.

Tego typu narzędzia, jak zestaw powyższych pytań, wypracowane w toku doświadczenia pracy w HR, dają możliwość konfrontacji z autentycznymi wyzwaniami HR BP i pozwalają lepiej poznać czym jest profesjonalizm HR BP, którego oczekuje się od tego stanowiska.

Podobne w kategorii

Mobbing nie opłaca się nikomu

Mobbing nie opłaca się nikomu

Marcin Liro
Marcin Liro
Trener TQMsoft

Mobbing jest zjawiskiem niezwykle „śliskim”. Po pierwsze zachowanie mobbera (osoby prześladującej) nie zawsze jest świadome. Po drugie, u osób mobbingowanych skutki prześladowania mogą przybierać różne formy i nasilenie, zarówno o podłożu psychologicznym jak i somatycznym. Możemy więc mieć do czynienia z szerokim wachlarzem rekcji, od stanów lękowych i zaburzeń trawiennych, aż po depresję, choroby wrzodowe żołądka lub dwunastnicy, zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu. I wreszcie po trzecie, istnieją pracownicy, którzy próbują wykorzystać zjawisko mobbingu do innych celów o...

04.02.2021
Czytaj więcej