Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Analiza wstępna do wdrożenia programu zarządzania talentami – z serii „Narzędzia dla HR BP”.

Analiza wstępna do wdrożenia programu zarządzania talentami – z serii „Narzędzia dla HR BP”.

10.01.2018
HR
Analiza wstępna do wdrożenia programu zarządzania talentami – z serii „Narzędzia dla HR BP”.

Rola HR Business Partner

HR Business Partner, który realizuje swoją wielowymiarową rolę w organizacji i jest wewnętrznym konsultantem i wsparciem nie tylko dla managerów, ale także dla strategicznych projektów w organizacji, powinien o zarządzaniu talentami wiedzieć możliwie dużo. Dlatego też powstał poniższy zestaw pytań mogący wesprzeć HR BP, któremu przyszło zmierzyć się z tematem zarządzania talentami.

Najpierw należy uzgodnić definicję, czym zarządzanie talentami jest.

Zarządzanie talentami - co to jest?

Zarządzanie talentami – zespół działań obejmujących poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, docenianie oraz umacnianie pozycji osób o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności i potencjale intelektualnym, lub osób o konkretnych kwalifikacjach, a także na efektywnym wykorzystaniu ich zdolności przez firmę dla realizacji strategii organizacji. To inspirowanie pracowników do maksymalnego wykorzystania ich potencjału, w sposób, który zagwarantuje zysk i wartość dla wszystkich interesariuszy firmy.

Zarządzanie talentami a przewaga konkurencyjna

Ponieważ zarządzanie talentami stwarza firmom szansę zdobycia przewagi konkurencyjnej. Pozwala na stworzenie modelu biznesowego napędzanego nie przez efektywność kosztową, tylko przez nowe pomysły i potencjał intelektualny. Należy bardzo dokładnie przeanalizować wstępne założenia programu zarządzania talentami w danej organizacji.

Świadomość wdrażania strategii talentowych

W swojej pracy z obszarem HR spotykam się z brakiem świadomości dotyczącej wdrażania programów/strategii talentowych. Często jestem pytana o rekomendacje w tym obszarze, ponieważ mam przegląd praktyk z wielu organizacji. W tym artykule chciałam podzielić się zestawem ważnych, kluczowych pytań dotyczących obszaru wdrożenia programu zarządzania talentami. Poniższe narzędzie określiłabym jako niezbędnik w pracy HR BP. Pytania te pozwalają podjąć sensowne i ukierunkowane działania dotyczące zasobów ludzkich w całej organizacji. Dają możliwość zebrania informacji i odpowiedzi na pytanie, czy warto wdrażać zarządzanie talentami?

Zarządzanie talentami – Swobodna Analiza Wstępna

 1. Kto to jest dla naszej organizacji TALENT? Kim lub czym jest? Jak go definiujemy?
 2. Jakie są w naszej organizacji najważniejsze / strategiczne wyzwania biznesowe?
 3. Jakie potrzeby biznesowe program zarządzania talentami powinien zaspokajać?
 4. Do jakich celów chcemy wykorzystać program zarządzania talentami?
 5. Czy chcemy wprowadzić cykliczny, stały czy incydentalny program zarządzania talentami?
 6. Kto będzie beneficjentem programu?
 7. W jaki sposób program zarządzania talentami będzie działał wewnątrz i na zewnątrz organizacji?
 8. Dlaczego pracownicy mają się interesować tym programem?
 9. Jakie są korzyści udziału w programie dla mnie jako pracownika?
 10. Ile osób w organizacji będzie zajmowała się koordynacją programu?
 11. W jaki sposób zarząd będzie uczestniczył we wdrożeniu programu?
 12. Jakich informacji potrzebuje HR od Zarządu, aby dobrze przygotować program?
 13. Po czym organizacja pozna, że program działa efektywnie?
 14. Jakie oszczędności organizacja będzie mogła zrobić, gdy wdroży program zarządzania talentami?
 15. Po jakim czasie przewidujemy efekty programu? Po jakim czasie potrzebujemy mieć efekty dla organizacji?

Każde z tych pytań jest ważne, z mojego doświadczenia wynika, że oczywiście nie jest to zamknięta lista wyczerpująca wszystkie obszary zagadnień. Często służy HR BP do rozpoczęcia ukierunkowanej dyskusji na temat zarządzania talentami w danej organizacji.

Tego typu narzędzia, jak zestaw powyższych pytań, wypracowane w toku doświadczenia pracy w HR, dają możliwość konfrontacji z autentycznymi wyzwaniami HR BP i pozwalają lepiej poznać czym jest profesjonalizm HR BP, którego oczekuje się od tego stanowiska.

Podobne w kategorii

Pokoleniowość – sztuka efektywnego łączenia różnic

Pokoleniowość – sztuka efektywnego łączenia różnic

Marcin Liro
Marcin Liro
Trener TQMsoft
Kto z nas nie słyszał stereotypowej sentencji: „za moich czasów było lepiej”? A może warto ten kulturowy i językowy stereotyp zastąpić innym słowem? Czy w codziennej praktyce biznesowej nie jest tak, że: „za moich czasów było po prostu… inaczej”?
15.03.2024
Czytaj więcej