Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Graficzny test normalności - prosty wykres, a tyle użytecznych informacji

Graficzny test normalności - prosty wykres, a tyle użytecznych informacji

08.10.2019
Graficzny test normalności - prosty wykres, a tyle użytecznych informacji

Graficzny test normalności (normal probability plot)

Graficzny test normalności (normal probability plot) to najczęściej wykorzystywany i praktycznie wystarczający sposób weryfikacji czy parametr podlega rozkładowi normalnemu.

Taka weryfikacja jest niezbędna w analizach takich jak: ocena zdolności procesu, analiza wariancji (ANOVA), regresja, planowanie eksperymentu (DOE) itp.

Graficzny test normalności ma charakter jakościowy.

Rozstrzygnięcia odnośnie normalności dokonuje się na podstawie wykresu, na którym wartości analizowanego zbioru danych reprezentowane są w postaci punktów – jeżeli punkty układają się w przybliżeniu na prostej, bez wyraźnej tendencji krzywoliniowej, to jest to wystarczający argument za normalnością.

Z kolei, jeżeli układ punktów ma charakter wyraźnie krzywoliniowy to jest to informacja, że rozkład analizowanego parametru odbiega znacząco od normalnego.

Szczegółowy opis przeprowadzenia graficznego testu normalności przedstawia m. in. ISO 5479 (PN-ISO 5479:2002).

Poza podstawową informacją, jaką niesie graficzny test normalności (parametr podlega/nie podlega rozkładowi normalnemu (rys. 1.2) wykres ten umożliwia również identyfikację wyników izolowanych (outliers) (rys. 3), ocenę rozdzielczości urządzenia pomiarowego (rys. 4), czy też – w ANOVA lub DOE – zblokowanie wyników (rys. 5).

Graficzny test normalności – warto uważnie popatrzeć!

 Rozkład normalny

Rys. 1 Rozkład normalny

Rozkład inny od rozkładu normalnego​

Rys. 2 Rozkład inny od rozkładu normalnego​

Rozkład normalny – w wyróżnionym obszarze dwie izolowane wartości (outliers)

Rys. 3 Rozkład normalny – w wyróżnionym obszarze dwie izolowane wartości (outliers)

Rozkład normalny – klastery punktów to konsekwencja rozdzielczości urządzenia pomiarowego

Rys. 4 Rozkład normalny – klastery punktów to konsekwencja rozdzielczości urządzenia pomiarowego

 Rozkłady normalne – jeden z możliwych powodów takiego układu punktów to np. zblokowanie eksperymentu​

Rys. 5 Rozkłady normalne – jeden z możliwych powodów takiego układu punktów to np. zblokowanie eksperymentu​

 

Polecane szkolenia:

Powiązane artykuły:

 

 

Podobne w kategorii

Karta kontrolna – niedocenione narzędzie MSA

Karta kontrolna – niedocenione narzędzie MSA

Jan Rewilak
Jan Rewilak
Trener TQMsoft
Co ciekawe - wybierając rozwiązanie mniej ryzykowne i tańsze, czyli bieżące nadzorowanie stabilności systemów / procesów pomiarowych, nie rezygnujemy z okresowej oceny zdolności systemów pomiarowych – robimy to równocześnie, „przy okazji”. Dane zbierane w trakcie prowadzenia kart kontrolnych nadzorujących systemy pomiarowe pozwalają bowiem wyznaczyć praktycznie wszystkie wskaźniki zdolności, i to za wybrany okres czasu: Cg, Cgk, %EV, %AV, %GRR, ndc.
07.07.2020
Czytaj więcej