Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Czy laboratorium może działać w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing?

Czy laboratorium może działać w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing?

03.06.2020
Czy laboratorium może działać w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing?

Zasady Lean Manufacturing

System zarządzania działający zgodnie z zasadami Lean Manufacturing cieszy się coraz większym zainteresowaniem w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Nadrzędna zasada lean manufacturing (metoda „szczupłego zarządzania”) stanowi o dostarczeniu do Klienta produktów o najwyższej oczekiwanej jakości, jednocześnie stosując jak najniższe nakłady materiałowe oraz koszty produkcji.

Efekty Lean Manufacturing

Wynik spełnienia wyżej wymienionych założeń pozwala przedsiębiorstwu:

  • identyfikować i niwelować poziom marnotrawstwa,
  • poprawiać jakość dostarczanych produktów (podnosić poziom zadowolenia klienta),
  • poprawiać wydajność procesów produkcyjnych.

Zarządzanie laboratorium zgodnie z Lean Manufacturing

Czy można zarządzać laboratorium w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing? Odpowiedź może być tylko jedna -  oczywiście, że TAK.

Wprowadzenie systemu zarządzania laboratorium w zgodzie z zasadami lean warto wprowadzać na zasadzie małych kroków (KAIZEN). Dobrze, aby w pierwszym kroku zdefiniować/opisać aktualny status procesu pracy laboratorium z wykorzystaniem techniki mapowania strumienia wartości (VSM). Głównym celem mapowania strumienia wartości (VSM) powinien być schemat pracy laboratorium, gdzie głównym celem jest ni mniej, ni więcej produkt/usługa, oczekiwana przez klienta, uzyskana z optymalnym wykorzystaniem personelu laboratorium, informacji oraz materiałów. Opisany schemat pracy laboratorium znacznie ułatwia identyfikowanie działań nieprzynoszących korzyści/wartości dodanej produktowi/usłudze oczekiwanej przez klienta – tzw. marnotrawstw w systemie zarządzania MUDA.

Rozwój laboratorium

Rozwój laboratorium powinien przewidywać prócz prac związanych z wyszukiwaniem marnotrawstwa w procesie, również podnoszenie umiejętności personelu pracującego w laboratorium. Szczególna uwaga powinna zostać zwracana na komunikację z klientem wewnętrznym i zewnętrznym laboratorium. Prowadzenie skutecznej komunikacji możliwe jest wtedy, kiedy znane są preferowane style komunikowania się (przyjacielski, ekspresywny, analityczny i dominujący). Wychodząc naprzeciw oczekiwanemu stylowi komunikacji uzyskujemy znacznie więcej informacji niezbędnych do ustalenia zakresu działań w laboratorium. Wysokie umiejętności interpersonalne pracowników laboratorium pozwalają skutecznie podnosić zadowolenie klienta poprzez dostarczanie usługi/produktu zgodnego z jego oczekiwaniami.

Zarządzanie czasem personelu laboratorium

Kolejnym jednak nie mniej ważnym aspektem jest zarządzanie czasem w pracy personelu laboratorium. Obecne preferowanymi metodami nadawania priorytetów zadań są macierz Eisenhowera, zasada 80/20 lub 60/20/20 niezwykle istotne jest, aby podczas planowania pracy i jej wykonywania wystrzegać się pożeraczy czasu nieprzynoszących wartości dodanej zgodnie z zarządzaniem MUDA.

Reasumując, istnieje obecnie wiele metod/technik/narzędzi pozwalających usprawniać pracę laboratorium poprzez zarządzanie nim na podstawie lean management.

lean lab

 

 

Podobne w kategorii