Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Czy laboratorium może działać w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing?

Czy laboratorium może działać w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing?

03.06.2020
Czy laboratorium może działać w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing?

System zarządzania działający zgodnie z zasadami Lean Manufacturing cieszy się coraz większym zainteresowaniem w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Nadrzędna zasada lean manufacturing (metoda „szczupłego zarządzania”) stanowi o dostarczeniu do Klienta produktów o najwyższej oczekiwanej jakości, jednocześnie stosując jak najniższe nakłady materiałowe oraz koszty produkcji.

Wynik spełnienia wyżej wymienionych założeń pozwala przedsiębiorstwu:

  • identyfikować i niwelować poziom marnotrawstwa,
  • poprawiać jakość dostarczanych produktów (podnosić poziom zadowolenia klienta),
  • poprawiać wydajność procesów produkcyjnych.

Czy można zarządzać laboratorium w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing? Odpowiedź, może być tylko jedna, oczywiście że TAK.

Wprowadzenie systemu zarządzania laboratorium w zgodzie z zasadami lean warto wprowadzać na zasadzie małych kroków (KAIZEN). Dobrze aby w pierwszym kroku zdefiniować/opisać aktualny status procesu pracy laboratorium z wykorzystaniem techniki mapowania strumienia wartości (VSM). Głównym celem mapowania strumienia wartości (VSM) powinien być schemat pracy laboratorium gdzie głównym celem jest ni mniej ni więcej produkt/usługa, oczekiwana przez klienta, uzyskana z optymalnym wykorzystaniem personelu laboratorium, informacji oraz materiałów. Opisany schemat pracy laboratorium znacznie ułatwia identyfikowanie działań nie przynoszących korzyści/wartości dodanej produktowi/usłudze oczekiwanej przez klienta – tzw. marnotrawstw w systemie zarządzania MUDA.

Rozwój laboratorium powinien przewidywać prócz prac związanych z wyszukiwaniem marnotrawstwa w procesie, również podnoszenie umiejętności personelu pracującego w laboratorium. Szczególna uwaga powinna zostać zwracana na komunikację z klientem wewnętrznym i zewnętrznym laboratorium. Prowadzenie skutecznej komunikacji możliwe jest wtedy, kiedy znane są preferowane style komunikowania się (przyjacielski, ekspresywny, analityczny i dominujący). Wychodząc naprzeciw oczekiwanemu stylowi komunikacji uzyskujemy znacznie więcej informacji niezbędnych do ustalenia zakresu działań w laboratorium. Wysokie umiejętności interpersonalne pracowników laboratorium pozwalają skutecznie podnosić zadowolenie klienta poprzez dostarczanie usługi/produktu zgodnego z jego oczekiwaniami.

Kolejnym jednak nie mniej ważnym aspektem jest zarządzanie czasem w pracy personelu laboratorium. Obecne preferowanymi metodami nadawania priorytetów zadań są macierz Eisenhowera, zasada 80/20 lub 60/20/20 niezwykle istotne jest, aby podczas planowania pracy i jej wykonywania wystrzegać się pożeraczy czasu nie przynoszących wartości dodanej zgodnie z zarządzaniem MUDA.

Reasumując istnieje obecnie wiele metod/technik/narzędzi pozwalających usprawniać pracę laboratorium poprzez zarządzaniem nim w oparciu o lean management.

Powiązane szkolenie:

lean lab

 

 

Podobne w kategorii

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Marcin Herod
Marcin Herod
Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich
Bazując na naszym doświadczeniu, chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważne aspekty dotyczące digitalizacji Państwa produkcji i zarządzania jakością, a tym samym mamy nadzieję pomóc w sprawnym wdrażaniu nowych rozwiązań.
15.03.2022
Czytaj więcej