Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Cisi zabójcy

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Cisi zabójcy

18.11.2021
Cisi zabójcy

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

W ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2021, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – ostrzega:

„Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są jednymi z najczęstszych dolegliwości związanych z pracą. W całej Europie dotykają one milionów pracowników i kosztują pracodawców miliardy euro…”

Czynniki niekorzystne w pracy. Co z tym zrobić?

Problemy te są skutkiem długotrwałego oddziaływania czynników niekorzystnych na człowieka podczas jego pracy. Przebywanie w jednej pozycji dłuższy czas oraz mały zakres ruchu z dużą ich powtarzalnością. Praca powyżej linii serca lub poniżej linii kolan, jak i nieprawidłowe podnoszenie i przenoszenie ciężarów. Odczuwalne dolegliwości pojawiają się w ostatniej fazie zaburzenia i mogą być już nieodwracalne. Długotrwała, bolesna terapia nie gwarantuje powrotu do zdrowia i niestety trzeba ją okresowo powtarzać. Schorzenia te najczęściej nie powodują wcześniejszej utraty życia, ale sprzyjają znacznemu pogorszeniu jego warunków i straty dużej części dochodów. Taka sytuacja to jak pobyt w więzieniu z odroczonym terminem wyroku śmierci.

Pracodawco, już dzisiaj powinieneś działać!

Przeciwdziałanie niekorzystnym czynnikom wywołującym schorzenia układu ruchu należy rozpocząć od rozpoznania jego źródeł. Należy wypracować i wdrożyć zmiany organizacyjno-technicznych lub wprowadzić ćwiczenia korygujące w całej Twojej organizacji.

Rozpocznij od szkoleń pro ergonomicznych. Dalszych wskazówek, odpowiedzi na pytania i wątpliwości udzielimy na szkoleniu.

Podobne w kategorii

Ekonomia i ergonomia ruchu jako część humanizacji pracy

Ekonomia i ergonomia ruchu jako część humanizacji pracy

Marian Krzeszowski
Marian Krzeszowski
Trener TQMsoft
Na dzisiejszym rynku pracy to pracownik decyduje o miejscu, w którym chce pracować. Z powodu braku kadry często pracodawcy decydują się na pracowników tymczasowych, często pochodzących również zza wschodniej granicy. Rozwiązanie to przydatne jest w pracach mniej skomplikowanych, niewymagających dużego doświadczenia. Jak można wpłynąć na wydajność tych pracowników, która jest mocno zróżnicowana i często poniżej oczekiwań pracodawców i co zrobić, aby ułatwić z nimi kontakt.
26.07.2018
Czytaj więcej