Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Auto-kalibracja jak często ją wykonywać?

Auto-kalibracja jak często ją wykonywać?

17.06.2021
Auto-kalibracja jak często ją wykonywać?

Proces auto-kalibracji

Proces auto-kalibracji jest niezbędnym procesem do utrzymania zakładanej / wymaganej dokładności urządzenia pomiarowego w trakcie jego użytkowania. Najczęściej zadawanym pytaniem, jakie sobie zadajemy to, jak często powinniśmy ją przeprowadzać. Zbyt rzadko przeprowadzona będzie skutkowała utratą dokładności – zbyt częstą stratę czasu pracownika. Kluczowe staje się odnalezienie optymalnego czasu.

MSA (Measurement System Analysis – Analiza Systemu Pomiarowego)

Praktycznym podejściem do jego określenia jest wykorzystanie części MSA (Measurement System Analysis – Analiza Systemu Pomiarowego) – Type 1 (Procedura pierwsza) tj. 50_krotnego pomiaru wzorca.  Wyznaczenie i zobrazowanie wskaźnika rozrzutu cg pozwoli zaobserwować, po jakim czasie nastąpi „pogorszenie” wyników pomiarowych. Będzie to jedna z danych do określania interwału czasowego pomiędzy kolejnymi auto-kalibracjami.

Przykładowa analiza Type 1 dla parametru Lightness

Poniżej przedstawiono w MiniTab przykładową analizę Type 1 dla parametru Lightness.

 

Już na pierwszy „rzut” można zaobserwować zmniejszenie dokładności urządzenia po wykonaniu 18 pomiarów. Kolejna strata obserwowana jest po wykonaniu 25 pomiarów.

Analiza ta pozwala również poznać charakter pracy urządzenia, jak również czynniki środowiskowe wpływające na dokładność prowadzonych pomiarów.

Wyżej wymienione informacje w połączeniu ze znajomością zjawisk fizycznych wpływających na prowadzone pomiary pozwolą nam w sposób bardziej świadomy szacować interwał czasowy pomiędzy poszczególnymi auto-kalibracjami.

Podobne w kategorii