Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

BETTER – FASTER – EASIER, czyli MINITAB 19. Jakie zmiany wprowadza nowa wersja?

BETTER – FASTER – EASIER, czyli MINITAB 19. Jakie zmiany wprowadza nowa wersja?

26.06.2019
BETTER – FASTER – EASIER, czyli MINITAB 19. Jakie zmiany wprowadza nowa wersja?

Co się zmieniło?

Minitab - Zmiany i nowości

Zmiany i nowości można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa dotyczy interfejsu użytkownika. Różnic w stosunku do wersji wcześniejszych jest sporo, ale dokonano ich w taki sposób, że użytkownicy wersji Minitab 17, czy Minitab 18 nie powinni mieć z tym problemu, z punktu widzenia sprawnej pracy w środowisku. Interfejs z wprowadzonymi zmianami jest jak zwykle intuicyjny, przyjazny, wygodny, z estetycznym i przejrzystym wyglądem. Grupa druga zmian i nowości to nowe udoskonalone procedury rachunkowe w zakresie analizy statystycznej - zmian tych jest stosunkowo niewiele.

Interfejs użytkownika

Zrezygnowano z Menadżera Projektu z folderami Session, History, Graphs, Report Pad, Related Dokuments, Worksheets. Pojawiły się natomiast okna Nawigator,w którym przechowywana jest historia projektu (jest to odpowiednik dawnego folderu Session) oraz okna Command Line/History. Przeredagowane zostało Menu Główne (zniknął m.in. Editor), inaczej wygląda pasek narzędzi – nie ma już na nim ikon, pod którymi w poprzednich wersjach mieściły się foldery Menadżera Projektu. Organizacja interfejsu odbywa się poprzez wybór View z Menu głównego – można uaktywnić okno Nawigatora (jeśli jest zamknięte, to można je też przywrócić skrótem Ctrl-I, czyli tak jak w poprzednich wersjach otwierało się okno Menadżera Projektu), a także okna Command Line/History. Dawne okno Session to okno Output, w którym umieszczane są zarówno wyniki w postaci liczbowej, jak i graficznej. Modyfikacja grafiki odbywa się poprzez kliknięcie na wybranym rysunku, który staje się oddzielnym oknem graficznym. Okno z arkuszem danych to okno Data. Jeśli chodzi o wyświetlanie, to możliwy jest wybór: okno Output oraz Data, tylko Output, tylko Data. W oknie Command Line nie ma już jak dawnej znaku zachęty MTB>, pojawił się natomiast przycisk Run do uruchamiana makrodefinicji. Z innych zmian warto zwrócić uwagę, że ikonka wyboru graficznego (Select Data Point, Brush) „przewędrowała” teraz z głównego paska narzędzi do paska podręcznego towarzyszącego aktywnemu oknu graficznemu. Warto jeszcze dodać, że arkusze (worksheets) przechowywane są teraz w zbiorach o rozszerzeniu .mwx (przedtem .mtw), natomiast projekty (Project) w zbiorach o rozszerzeniu .mpx (przedtem .mpj).

Analiza statystyczna

W zakresie analiz podstawowych nie ma istotnych zmian – możliwości rachunkowe jak i graficzne są praktycznie biorąc takie same. Nie uległ również zasadniczym zmianom Asystent, poza uzupełnieniem Hypothesis tests. Procedury narzędzi jakości (Quality Tools), analizy systemów pomiarowych (Measurement System), oceny niezawodności (Reliability/Survival), analizy szeregów czasowych (Time Series and Forecasting) oraz analiz wielowymiarowych (Multivariate), pozostały praktycznie niezmienione. W zakresie planowania eksperymentu (Design of Experiments) pojawiła się procedura Analyze binary responses. Analizę wariancji (ANOVA) uzupełniono o Response prediction and optimization. Najwięcej zmian dokonano w zakresie analizy regresji (Regresion) – pojawiły się lub zostały uzupełnione procedury m.in.: Binary, ordinal and nominal logistic regression, Best subset, Response prediction and optimalization. W ramach procedur nieparametrycznych (Nonparametrics) umieszczono tzw. narzędzia samowsporne (Bootstrapping and randomization tests).

Oczywiście w tak krótkiej formie nie jest możliwe bardziej szczegółowe przedstawienie wszystkich zmian wprowadzonych w wersji Minitab 19. Ograniczyłem się więc do tego, co najbardziej interesujące dla Użytkownika.

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że środowisko Minitab 19 jest bardziej atrakcyjne, wygodniejsze, a w zakresie analiz statystycznych doskonalsze.

Firma Minitab promuje nową wersję programu w trzech słowach: Better – Faster – Easier. I tak jest rzeczywiście!!!

 

Oprogramowanie: 

Firma TQMsoft otrzymała w bieżącym roku wyróżnienie od Minitab za realizację planów. Jest kluczowym sprzedawcą tego oprogramowania w Polsce. 

 

Powiązane szkolenia:

Minitab dla początkujących 

Minitab - warsztaty

Minitab dla zaawansowanych