Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Jak szybko i profesjonalnie wyszkolić pracowników? - Część II o TWI

Jak szybko i profesjonalnie wyszkolić pracowników? - Część II o TWI

10.05.2017
Jak szybko i profesjonalnie wyszkolić pracowników? - Część II o TWI

Poniższy artykuł jest kontynuacją artykułu JAK ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ NIE ZWIĘKSZAJĄC ZATRUDNIENIA?

Trzy niezależne metody programu TWI (Instruowanie Pracowników, Relacje z Pracownikami, Doskonalenie Metod Pracy) swoja genezę wywodzą z modelu Pięciu Wymagań Dobrego Przełożonego:

 1. Wiedza o pracy - wiedza ta dotyczy takich informacji, które sprawiają, że jedna firma różni się od drugiej.
 2. Wiedza o odpowiedzialności  - wiedza ta dotyczy specyficznych zasad dla każdej firmy.
 3. Umiejętność Instruowania - cel wykształcić dobrze wyszkolonych pracowników.
 4. Umiejętność doskonalenia metod pracy – umiejętność ta pomaga w bardziej efektywnym wykorzystywania materiałów, maszyn oraz siły roboczej.
 5. Umiejętność przywództwa – umiejętność ta umożliwia przełożonemu doskonalenie zdolności współpracy z ludźmi.

Japońskie podejście do standaryzacji pracy kieruje się nie tylko projektowaniem standardu ale również działaniem i doskonaleniem każdej wykonywanej czynności. Każda czynność powinna być opisana, zawierać sekwencje jej wykonywania, czas jej wykonania oraz oczekiwana wydajność. Takie rozumienie standardu jest zgodne z metoda TWI Instruowanie Pracowników.

Tradycyjny sposób szkoleń opiera się w większości  firm na  instruowaniu pracowników jedną z dwu, nieefektywnych metod, samo pokazywanie lub samo omawianie. Każda z tych metod jest ważna, jednak nie daje najczęściej pożądanych efektów lub jeśli efekty są zadawalające czas poświęcony na wyszkolenie jest bardzo długi.

Metoda TWI - Instruowanie Pracowników daje możliwość  szybkiego i profesjonalnego wyszkolenia pracowników, skierowana jest głównie  do nauczania jak poprawnie i efektywnie z utrzymaniem jakości wykonywać prace na stanowisku roboczym. W trakcie instruowania przekazywane są podwładnym głównie umiejętność praktyczne (praca jest pokazywana), a omówienie słowne służy tylko do podkreślenia głównych kroków w danej pracy i niezbędnych wskazówek w jej wykonaniu. Celem tej metody jest szybkie i skuteczne przeszkolenie pracownika z praktycznym przećwiczenie jej przez ucznia.

Zasady tego programu (TWI IP):

 1. Zasada czterech kroków
 2. Zasada nauki przez praktykę
 3. Zasada harmonogramowania szkoleń
 4. Zasada standaryzacji realizacji szkoleń.

Zasady instruktarzu w metodzie TWI IP w  procesie przekazywania wiedzy:

KROKI

Do  wykonania przez przełożonego

Krok 1 - PRZYGOTUJ UCZNIA

•  Stwórz swobodną atmosferę

•  Określ pracę

•  Dowiedz się, co uczeń już potrafi

 •  Zainteresuj ucznia tym, czego będziesz go uczył

•  Ustaw ucznia w odpowiedniej pozycji

Krok 2 ZAPREZENTUJ PRACĘ

 

•  Omów, zademonstruj i zilustruj jeden Główny Krok na raz.

•  Wykonaj pracę ponownie, podkreślając każdą Wskazówkę.

Instruuj jasno, dokładnie i cierpliwie, ale nie podawaj więcej informacji niż uczeń jest w stanie opanować za jednym razem.

Krok 3 SPRAWDŹ UCZNIA

 

• Uczeń wykonuje pracę — popraw błędy.

• Uczeń wykonuje pracę — podkreśl Główne Kroki.

• Uczeń wykonuje pracę — podkreśl Wskazówki.

Miej pewność, że pracownik wszystko zrozumiał. Kontynuuj, aż będziesz miał pewność, że uczeń rozumie.

Krok 4— NADZORUJ

 

• Pozostaw ucznia samego.

• Wskaż, do kogo ma się udać po pomoc.

• Sprawdzaj go często.

• Zachęcaj do zadawania pytań.

• Stopniowo zmniejszaj nadzór.

JEŻELI PRACOWNIK SIĘ NIE NAUCZYŁ,

TO OZNACZA, ŻE INSTRUKTOR GO NIE NAUCZYŁ.

 

                Szkolenie metoda TWI IP zakończy się sukcesem jeśli wcześniej przełożony właściwie przygotuje szkoleni. Cztery.kryteria  właściwego przygotowania się do instruowania.

 1. Przygotuj plan szkoleń pracowników. Szkolenia należy wykonywać zgodnie z planem, a nie w wyniku przypadku. Przygotowując plan szkoleń, planuje się kogo szkolić, do jakiej pracy oraz w jakim terminie.
 2. Wykonaj Arkusz Podziału Pracy. Należy wypisać główne kroki, z których składa się praca i określić wskazówki dla każdego kroku. Konieczne jest w tym celu dokładne przemyślenie całej pracy tak aby uczył jedynego, najlepszego sposobu wykonywania pracy.
 3. Przygotuj wszystko. Przed rozpoczęciem szkolenia należy przygotować odpowiednie wyposażenie, narzędzia, materiały i elementy pomocne  w przeprowadzeniu szkolenia. Wykorzystując prowizoryczne narzędzia lub złe wyposażenie albo zapominając o niezbędnych materiałach, pokazuje się pracownikowi złe standardy pracy. Przełożony traci wówczas szacunek w oczach pracownika.
 4. Przygotuj stanowisko pracy. Stanowisko pracy powinno zostać przygotowane przed szkoleniem w sposób, w jaki powinno wyglądać przez cały czas, zgodnie ze standardami 5S.

Badania w przemyśle prowadzone przez wiele firm doradczych  potwierdzają, że zastosowanie metody TWI IP jest skutecznym i efektywnym sposobem przekazywania wiedzy i umiejętności podwładnym. Efektywność zapamiętywania i stosowania się do standardów po szkoleniu metodą TWI IP i ta osiąga  poziom nawet 90% skuteczności w porównaniu z tradycyjnymi metodami maksymalnie na poziomie 30-40%.

Polecane szkolenia: 

INSTRUOWANIE PRACOWNIKÓW - TRAINING WITHIN INDUSTRY

TRENER WEWNĘTRZNY W FIRMIE PRODUKCYJNEJ - PODSTAWY

Podobne w kategorii