Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Jak wykorzystać TWI by produkować więcej, szybciej i coraz lepiej? - Część III o TWI

Jak wykorzystać TWI by produkować więcej, szybciej i coraz lepiej? - Część III o TWI

17.05.2017
Jak wykorzystać TWI by produkować więcej, szybciej i coraz lepiej? - Część III o TWI

Poniższy artykuł jest kontynuacją cyklu o TWI

 1. Część I - Jak zwiększyć wydajność nie zwiększając zatrudnienia?
 2. Część II - Jak szybko i profesjonalnie wyszkolić pracowników?
 3. Część III - Metoda 4 kroków Doskonalenia Metod Pracy (MP)

Lean Manufacturing 

Kaizen, Koła Jakości czy systemy zgłaszania sugestii pracowniczych (Kaizen  Teian), traktowane jako jeden z podstawowych elementów koncepcji Lean Manufacturing mają swoje źródło w planie doskonalenia metod pracy programu TWI (TWI MP). Poniżej porównanie metody 4 kroków TWI MP z etapami procesu Kaizen oraz kołem PDCA.

Tabelka: Porównanie metody 4 kroków TWI z etapami procesu Kaizen  oraz koła PDCA

metoda 4 kroków programu TWI, Kaizen, PDCA

Konkurowanie na rynku globalnym

Firmy niezdolne do konkurowania na globalnym rynku przestają istnieć. Aby do tego nie dopuścić, przedsiębiorstwa muszą podnosić zyski i produkować coraz większe ilości dobrych jakościowo produktów i usług za coraz atrakcyjniejszą cenę nie wspominając o krótkim czasie ich realizacji.

Większość produktów, na których zakup decydują się Klienci, które spełniają wymagania konsumentów powstało właśnie dzięki doskonaleniu sposobu ich realizacji-wytwarzania.

 • Długi czas wykonywania zabiegów.
 • Niska ergonomia stanowiska pracy.
 • Słaba jakość wyrobów.
 • Brak procesu doskonalenia stanowiska pracy.
 • Brak standardów pracy.
 • Nikłe zaangażowanie pracowników  w składanie wniosków Kaizen.
 • Brak metod analizy stanowiska pracy w celu poprawy wydajności, jakości oraz ergonomii pracy.

Metoda 4 kroków MP

To problemy, wyznania, z którym stawiamy czoła w codziennej pracy. Metoda 4 kroków MP daje nam możliwość stworzenia systemu doskonalenia, tak aby produkować więcej dobrych jakościowo produktów, w jak najkrótszym czasie, wykorzystując w najlepszy możliwy sposób dostępne w danej chwili zasoby (personel, maszyny, materiały,…). Procesowi MP może zostać poddany dowolny rodzaj pracy czy proces realizowany w firmie. Sam z dużym sukcesem stosuję 4 kroki MP zamiennie z metodą SMED (skrócenie czasu trwania przezbrojenia).

Prawie na każdym stanowisku pracy ma miejsce transportowanie, praca maszynowa czy praca manualna. Jest to w TWI podstawowa klasyfikacja czynności na stanowiskach pracy. Inne czynności takie jak kontrola, planowanie, analizy, zależą od tych trzech podstawowych rodzajów pracy.

Transportowanie.

Szereg rutynowych czynności typu:

 • „przejście do pojemnika, aby pobrać śruby i podkładki”,
 • „pobieranie kopii i przenoszenie ich z pomieszczenia z kserokopiarką”,
 • „odkładania wypranych i wyprasowanych prześcieradeł do bieliźniarki”
 • lub ‚segregowanie i wkładanie gotowych części do odpowiednich pudelek”.

Wszystkie z wymienionych czynności zawierają pobieranie części, WIP-u albo gotowego produktu i przemieszczanie w inne miejsce.

W programie TWI takie działania określane są jako transportowanie.

Praca maszynowa.

Wszystkie z czynności wymagających użycia maszyny na przykład:

 • „w trakcie wykonywania wtyczki elektrycznej należy wykorzystać praskę, która pozwala ze sobą połączyć przewody”
 • „aby wykonać kawę cappuccino, niezbędny jest ciśnieniowy ekspres do kawy z dyszą pary”

W programie TWI takie działania określane są jako praca maszynowa.

Praca manualna.

Wszystkie czynności, które wymagają użycia rąk na przykład:

 • „obcinanie ostrych krawędzi woskowych form odlewniczych”
 • „sanie łóżka hotelowego lub szpitalnego”,
 • „układanie dużych i nietypowych komponentów na płytce drukowanej”
 • czy „wymiana kartridża z tuszem w drukarce”.

W programie TWI takie działania określane są jako praca manualna.

Jeżeli w realizowanym procesie wykonywany jest co najmniej jeden z tych rodzajów pracy, możemy wykorzystać metodę TWI MP w celu udoskonalenia sposobu jej wykonania.

Metoda czterech kroków Doskonalenia Metod Pracy TWI.

KROK 1: PODZIEL PRACĘ

Wykonanie podziału pracy (wykonanie listy wszystkich zabiegów określających obecny sposób wykonania pracy) jest punktem wyjściowym dla wszystkich udoskonaleń w metodzie MP. Podział pracy powinien dokładnie opisywać sposób wykonywania pracy. Daje on możliwość przeanalizowania szczegółów wykonywanej pracy o których się często zapomina, lub, które są tak oczywiste, że wykonuje się je nieświadomie. Pozwala  również zauważyć potrzeby udoskonaleń. Im jest on bardziej szczegółowy i dokładniejszy, tym pełniejsze i bardziej efektywne będzie udoskonalenie. W podziale pracy zabiegami nazywa się wszystkie działania wykonywane w trakcie pracy. Powinny” one obejmować transportowanie  materiału, pracę maszynową i pracę manualną. Zabiegami będą także czynności kontrolne, jak również i oczekiwanie.

KROK 2: ZADAJ PYTANIE DO KAŻDEGO ZABIEGU

Odpowiedzi na sześć pytani zamieszczonych poniżej, poruszają niemalże wszystkie Odpowiedzi na tych sześć pytani poruszają niemalże wszystkie kwestie dotyczące analizowanego procesu. Odpowiedzi pozwalają  sprawdzić, czy wykonanie zabiegu daje jakiekolwiek korzyści, czy wpływa na poprawę jakości lub dodaje wartość do produktu lub usługi. Potwierdzają, że zabieg jest niezbędny, lub pokazuja, że jest niepotrzebny Zazwyczaj po przeanalizowaniu odpowiedzi okazuje się, że istnieje lepszy sposób wykonywania danej pracy.

 1. DLACZEGO ten zabieg jest konieczny?
 2. CO jest celem tego zabiegu?
 3. GDZIE ten zabieg powinien być wykonany?
 4. KIEDY należy wykonać ten zabieg?
 5. KTO jest najlepiej wykwalifikowany do wykonania tego zabiegu?
 6. JAKI jest najlepszy sposób wykonania tego zabiegu?

KROK 3: OPRACUJ NOWĄ METODĘ

Zwiększenie produktywności w firmie zaczyna się w momencie kiedy zaczynaja one doskonalić swoje metody pracy. Metoda  TWI MP wskazuje cztery podstawowe sposoby doskonalenia pracy. Kiedy uda się wykonać te cztery czynności (etapy/sposoby), bez wątpliwości produktywność firmy zostanie poprawiona.

Etapy doskonalenia pracy

 1. Eliminuj niepotrzebne zabiegi.
 2. Łącz zabiegi, gdy jest to możliwe.
 3. Przeorganizuj sekwencję zabiegów.
 4. Upraszczaj wszystkie wymagane zabiegi
 1. Na koniec opracuj swoje pomysły z innymi pracownikami W doskonalenie pracy należy zaangażować wszystkie  osoby firmy.  Zaangażowanie pracowników w doskonalenie swojej pracy może być najważniejszym czynnikiem wpływającym na sukces doskonalenia sposobu wykonywania pracy. Angażowanie pracowników w proces doskonalenia motywuje ich do wykorzystania opracowanego sposobu. Ludzie zaangażowani w proces opracowywania nowego sposobu wykonywania pracy zrobią wszystko aby on zadziałał - jest to często o wiele ważniejsze niż sam pomysł.
 2. Opisz nową metodę - Wiele pomysłów nigdy nie zostaje wykorzystanych, ponieważ nie zostały zapisane. Konieczne jest dokładne opisanie nowego sposobu wykonywania pracy. Należy określić co jest jego celem oraz w jaki sposób będzie on działać. Pełne pisemne podsumowanie pomysłów i udoskonaleń może posłużyć do zaproponowania ich kierownictwu, a także jest narzędziem służącym do wdrożenia zmian.

KROK 4: WDRÓŻ NOWĄ METODĘ

Każde niewdrożone doskonalenie jest bezwartościowe. Wdrożenie Nowej Metody zapewnia sukces doskonalenia, zamienia pomysł w konkretne działanie. Za wdrożenie zmiany bezpośrednio odpowiedzialni są przełożeni. Poniżej pięć punktów składających się na ostatni krok metody MP.

 1. Sprzedaj proponowaną metodę twojemu szefowi,
 2. Sprzedaj nową metodę operatorom.
 3. Zdobądź ostateczną zgodę, uwzględniając kwestie: bezpieczeństwa, jakości, ilości, kosztów itp..
 4. Wdróż nową metodę, używaj jej, dopóki nie opracujesz lepszej metody.
 5. Pochwal, kiedy jest to zasadne.

 Podsumowując metoda TWI MP umożliwia przełożonym stworzenie, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia podwładnych, lepszej metody pracy, która zwiększy liczbę wytwarzanych, dobrych jakościowo produktów, skróci czas wykonywania zabiegów oraz pozwoli wprowadzić standard, który będzie akceptowany zarówno przez przełożonych, jak i podwładnych.
 

Polecane szkolenia:

 1. INSTRUOWANIE PRACOWNIKÓW - TRAINING WITHIN INDUSTRY
 2. KAIZEN - CIĄGŁE DOSKONALENIE
 3. KOORDYNATOR KAIZEN
 4. SMED - REDUKCJA CZASU PRZEZBROJEŃ MASZYN
 5. WARSZTATY SMED
 6. PDCA W PRAKTYCE – WARSZTATY
 7. QUALITY TOOLS - NARZĘDZIA JAKOŚCI

 

Ciąg dalszy TWI:

Jak budować relacje z pracownikami? Część IV o TWI

Przeczytaj również

Jak szybko i profesjonalnie wyszkolić pracowników? - Część II o TWI

Jak szybko i profesjonalnie wyszkolić pracowników? - Część II o TWI

Cezary Fanselow
Cezary Fanselow
Trener TQMsoft
Trzy niezależne metody programu TWI (Instruowanie Pracowników, Relacje z Pracownikami, Doskonalenie Metod Pracy) swoja genezę wywodzą z modelu Pięciu Wymagań Dobrego Przełożonego: Wiedza o pracy - wiedza ta dotyczy takich informacji, które sprawiają, że jedna firma różni się od drugiej. Wiedza o odpowiedzialności  - wiedza ta dotyczy specyficznych zasad dla każdej firmy. Umiejętność Instruowania - cel wykształcić dobrze wyszkolonych pracowników.
10.05.2017
Czytaj więcej
Jak budować relacje z pracownikami? - Część IV o TWI

Jak budować relacje z pracownikami? - Część IV o TWI

Cezary Fanselow
Cezary Fanselow
Trener TQMsoft
W żadnej organizacji nie można ignorować znaczenia pracowników dla sprawnego i efektywnego jej funkcjonowania. Dobre relacje przełożonego  z podwładnymi budują ich (podwładnych) większe zaangażowanie w wykonywaną pracę, co rzutuje na wymiar ekonomiczny funkcjonowania firmy. Utrzymanie dobrej atmosfery w zespole to nie tylko kwestia dobrej woli. To obowiązek spoczywający zarówno na pracodawcy i kadrze kierowniczej, jak też na każdym z zatrudnionych.
24.05.2017
Czytaj więcej

Podobne w kategorii

Czy laboratorium może działać w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing?

Czy laboratorium może działać w zgodzie z zasadami Lean Manufacturing?

Robert Wiatr
Robert Wiatr
Trener TQMsoft
Rozwój laboratorium powinien przewidywać prócz prac związanych z wyszukiwaniem marnotrawstwa w procesie, również podnoszenie umiejętności personelu pracującego w laboratorium. Szczególna uwaga powinna zostać zwracana na komunikację z klientem wewnętrznym i zewnętrznym laboratorium. Prowadzenie skutecznej komunikacji możliwe jest wtedy, kiedy znane są preferowane style komunikowania się (przyjacielski, ekspresywny, analityczny i dominujący).
03.06.2020
Czytaj więcej