Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Jak zwiększyć wydajność nie zwiększając zatrudnienia? - Część I o TWI

Jak zwiększyć wydajność nie zwiększając zatrudnienia? - Część I o TWI

04.05.2017
Jak zwiększyć wydajność nie zwiększając zatrudnienia? - Część I o TWI

Część 1. Koncepcja KAIZEN a TWI

Po przystąpieniu USA do II Wojny Światowej, przemysł amerykański traci doświadczone kadry. Jednocześnie w zakładach produkujących na potrzeby wojny znaczącym staje się brak wyszkolonych pracowników (wyszkolone kadry wciela się do wojska), efektem tego jest niska produktywność oraz słaba jakość.

TWI (Training Within Industry)

Rząd amerykański w związku z zaistniałą sytuacją powołuje do życia program o nazwie TWI (Training Within Industry), którego celem jest opracowanie metod szkoleniowych umożliwiających szybkie nabywanie praktycznych umiejętności. W latach 1941-1945 monitorowano wpływ TWI wokoło 600 fabrykach z branży zbrojeniowej. Zgodnie z przedstawionym raportem przez TWI Service zaobserwowano minimum 25% poprawę w wymienionych obszarach:

 • w 86% firmach wzrost produkcji,
 • 100% skrócenie czasu szkoleń,
 • 88% skrócenie czasu wytwarzania,
 • 55% zmniejszenie ilości braków,
 • 100% zmniejszenie ilości skarg klientów.

 

Pod koniec wojny wraz ze spadkiem zamówień armii, zainteresowanie programem TWI zaczyna zanikać. Efektem jest zaniechanie prowadzenia tego programu. Program TWI odrodził się dość szybko w Japonii.

Po zakończeniu wojny zdolności gospodarki japońskiej były na poziomie niższym niź 10% średniej produkcji w latach 1935-1937. Specjaliści amerykańscy (członkowie amerykańskich sił okupacyjnych) przeczuwali, że program TWI będzie niezbędny do odbudowy przemysłu i gospodarki Japonii. Rząd amerykański bowiem obawiał się, że słaba ekonomicznie Japonia ogarnięta masowym głodem, może szybko stać się następnym komunistycznym krajem w tym regionie. Dlatego między innymi program TWI mógł posłużyć do przeobrażenia Japonii z wroga w ekonomicznego partnera USA.

TWI w Japonii

Program TWI został w Japonii przyjęty bardzo entuzjastycznie. Toyota znalazła się wśród firm japońskich, która najwcześniej zaadoptowała TWI. Program ten miał ogromny wpływ na tworzenie Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS). Związek TWI a TPS najlepiej można zrozumieć poprzez wpływ tego programu na filozofię Kaizen, system sugestii (kaizen teian) jak również inne toyotowskie techniki produkcyjne.

Metody TWI 

Trzy główne metody TWI wywarły największy wpływ na kulturę japońską:

 • Instruowanie Pracowników (IP) – odbudowa kadry produkcyjnej,
 • Relacje z Pracownikami (RP) – budowanie relacji międzyludzkich, humanizacja środowiska przemysłowego, zakończenie tradycyjnego w Japonii autokratycznego modelu zarządzania,
 • Doskonalenie Metod Pracy (MP) – ciągłe doskonalenie, kluczowa rola przy powstaniu japońskiego Kaizen, które jest jednym z głównych filarów szczupłego wytwarzania.

Masaaki Imai 

Masaaki Imai w swojej książce ”KAIZEN: Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii” opisał podstawy japońskich zasad zarządzania, na tyle ogólnie, że są one możliwe do zastosowania przez „wszystkich” praktycznie od zaraz.

Masaaki Imai dzieląc działania Kaizen na segmenty zorientowane na zarządzanie, zespół i jednostkę daje jasno do zrozumienia, że takie zorientowanie stanowi rozszerzenie nauk programu TWI (zaadoptowanego od lat 60 w Toyocie i wykorzystywanego do dnia dzisiejszego).

Według Imai, kaizen zostało osiągnięte dzięki następującym zasadom:

Tabela: Powiązanie zasad Kaizen z TWI na podstawie książki Kaizen: Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii (MT Biznes, Warszawa 2007)

Zasady KAIZEN

TWI

Nacisk na dobre relacje w przemyśle.

Relacje z Pracownikami

Szkolenie i edukacja pracowników.

Instruowanie Pracowników

Rozwój nieformalnych liderów wśród pracowników

Relacje z Pracownikami i Doskonalenie Metod Pracy

Wspieranie i docenianie samodzielnych usprawnień Kaizen

Doskonalenie Metod Pracy

Humanizacja stanowisk pracy

Relacje z pracownikami

Szkolenie przełożonych w celu lepszej komunikacji z pracownikami, aby pozytywnie zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz dyscypliny na hali produkcyjnej

Relacje z Pracownikami i Instruowanie Pracowników

Gemba Kaizen 

Metody TWI w swojej drugiej książce Gemba Kaizen wyjaśnia jaką rolę program TWI pełnił w osiągnięciu wzrostu produktywności bez istotnych nakładów inwestycyjnych. Nacisk TWI na nauczanie i wykorzystywanie kształconych w nim umiejętności dostarczył podstaw dla filozofi gemba stanowiącej centralny element kaizen.

Kaizen nakłada przełożonych odpowiedzialność za zarządzanie pracownikami, maszynami, materiałem, oraz sposobem wykonywania pracy i mierzenia ich efektów. Poniżej lista obowiązków przełożonego w firmie Nissan (w nawiasie zakres wynikający bezpośrednio z programu TWI):

 1. Przygotuj standardy pracy. (Instruowanie Pracowników)
 2. Przeprowadź szkolenie i upewnij się, że operatorzy wykonują prace zgodnie ze standardami. (Instruowanie Pracowników)
 3. Doskonal obecny stan, ciągle doskonaląc standardy. (Doskonalenie Metod Pracy)
 4. Zwróć uwagę na nieprawidłowości, zajmij się nimi. (Doskonalenie Metod Pracy)
 5. Stwórz dobrą atmosferę w pracy. (Relacje z Pracownikami)

Wdrożenie TWI w całej Japonii dało podstawę dla kaizen, koncepcji szczupłej produkcji oraz „Drogi Toyoty”. Jeffrey K. Liker w swojej książce „The Toyota Way” pisze”

                „Większy wpływ niż Henry Ford wywarła metodologia i filozofia amerykańskiego wojskowego programu Training Within Industry (TWI)…..Program TWI miał wielki wpływ na sposób, w jaki Toyota dochodziła do źródeł, dokładnie obserwowała każdy szczegół pracy i uczyła się przez praktykę. Stał się on  podstawą filozofii standaryzacji w Toyocie.”

W następnych częściach omówienie poszczególnych metod TWI.

Polecane szkolenia:

 1. TRANSFORMACJA LEAN - EFEKTY BIZNESOWE - SYMULACJA
 2. KAIZEN - CIĄGŁE DOSKONALENIE

 

Ciąg dalszy TWI:

Jak szybko i profesjonalnie wyszkolić pracowników? Część II o TWI
Jak wykorzystać TWI by produkować więcej, szybciej i coraz lepiej? Część III o TWI
Jak budować relacje z pracownikami? Część IV o TWI

Przeczytaj również

Jak szybko i profesjonalnie wyszkolić pracowników? - Część II o TWI

Jak szybko i profesjonalnie wyszkolić pracowników? - Część II o TWI

Cezary Fanselow
Cezary Fanselow
Trener TQMsoft
Trzy niezależne metody programu TWI (Instruowanie Pracowników, Relacje z Pracownikami, Doskonalenie Metod Pracy) swoja genezę wywodzą z modelu Pięciu Wymagań Dobrego Przełożonego: Wiedza o pracy - wiedza ta dotyczy takich informacji, które sprawiają, że jedna firma różni się od drugiej. Wiedza o odpowiedzialności  - wiedza ta dotyczy specyficznych zasad dla każdej firmy. Umiejętność Instruowania - cel wykształcić dobrze wyszkolonych pracowników.
10.05.2017
Czytaj więcej
Jak wykorzystać TWI by produkować więcej, szybciej i coraz lepiej? - Część III o TWI

Jak wykorzystać TWI by produkować więcej, szybciej i coraz lepiej? - Część III o TWI

Cezary Fanselow
Cezary Fanselow
Trener TQMsoft
Firmy niezdolne do konkurowania na globalnym rynku przestają istnieć. Aby do tego nie dopuścić, przedsiębiorstwa muszą podnosić zyski i produkować coraz większe ilości dobrych jakościowo produktów i usług za coraz atrakcyjniejszą cenę nie wspominając o krótkim czasie ich realizacji. Większość produktów, na których zakup decydują się Klienci, które spełniają wymagania konsumentów powstało właśnie dzięki doskonaleniu sposobu ich realizacji-wytwarzania.
17.05.2017
Czytaj więcej
Jak budować relacje z pracownikami? - Część IV o TWI

Jak budować relacje z pracownikami? - Część IV o TWI

Cezary Fanselow
Cezary Fanselow
Trener TQMsoft
W żadnej organizacji nie można ignorować znaczenia pracowników dla sprawnego i efektywnego jej funkcjonowania. Dobre relacje przełożonego  z podwładnymi budują ich (podwładnych) większe zaangażowanie w wykonywaną pracę, co rzutuje na wymiar ekonomiczny funkcjonowania firmy. Utrzymanie dobrej atmosfery w zespole to nie tylko kwestia dobrej woli. To obowiązek spoczywający zarówno na pracodawcy i kadrze kierowniczej, jak też na każdym z zatrudnionych.
24.05.2017
Czytaj więcej

Podobne w kategorii

W poszukiwaniu utraconego czasu

W poszukiwaniu utraconego czasu

Marian Krzeszowski
Marian Krzeszowski
Trener TQMsoft
Pierwsze zadania jakie przyszło mi robić po przejściu z działu produkcyjnego do inżynierii przemysłowej był pomiar czasu pracy maszyn. Maszyny pod tym względem w produkcji seryjnej są bardzo proste do pomiaru. Wystarczył krótki instruktaż kolegi z zespołu kilka godzin pomiarów i wszystko stało się oczywiste.
31.03.2022
Czytaj więcej