Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Jakie zmiany wprowadza nowy podręcznik FMEA?

Jakie zmiany wprowadza nowy podręcznik FMEA?

31.07.2019
Jakie zmiany wprowadza nowy podręcznik FMEA?

FMEA

FMEA jest powszechnie stosowanym narzędziem w branży motoryzacyjnej i jednolite podejście wydawało się tutaj niezbędne. W chwili obecnej niektóre koncerny wymagają od dostawców opracowywania analizy FMEA zgodnie z krajowymi podręcznikami (AIAG lub VDA), przez co konieczne jest rozwijanie dwóch skrajnie różnych analiz FMEA (w sensie bardziej formy niż treści). 

Wprowadzenie wspólnego wymagania, co do metodyki FMEA usprawni procesy wdrażania nowych wyrobów oraz pozwoli posiadać jedno uniwersalne podejście do analizy przyczyn i skutków wad.

Zmiany w FMEA

Nowe FMEA jest konsensusem pomiędzy wymaganiami AIAG oraz VDA i wprowadza zupełnie nowe lub zmodyfikowane elementy analizy. Całkowitą nowością dla osób przyzwyczajonych do podejścia wg AIAG jest wprowadzenie 7 kroków procesu realizacji FMEA: planowanie i przygotowanie (reguła „5T”), analiza struktury, analiza funkcji, analiza wad, analiza ryzyka, optymalizacja (redukcja ryzyka), dokumentowanie wyników. Dzięki takiemu kształtowi analiza FMEA staje się dokładniejsza, bardziej czasochłonna w opracowaniu oraz bardziej przejrzysta w sensie logiki wprowadzanych zapisów.

Kolejną zmianą w ujednoliconym FMEA jest zmiana tabel szacowania ryzyka - wskaźników Zagrożenia, Występowania oraz Wykrywalności.

Na przykład w przypadku PFMEA wprowadzono szczegółowe zapisy dotyczące skutków wad dla klientów motoryzacyjnych (np. zatrzymanie linii produkcyjnej na więcej niż jedną godzinę) oraz zmieniono sposoby oceny występowania przyczyny wady, zastępując częstotliwość wystąpienia w ppm na rzecz skuteczności działań zapobiegawczych. Kolejną zmianą jest przemodelowanie tabeli wykrywalności ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przyrządów kontrolnych wykrywających potencjalne wady lub przyczyny.

FMEA, PFMEA, AIAG, VDA, nowe wydanie FMEA

Istotną, oczekiwaną przez wiele osób zmianą w nowym podręczniku FMEA jest całkowita rezygnacja ze wskaźnika RPN.

Wskaźnik ten „od zawsze” służył określaniu konieczności podejmowania działań i od zawsze organizacje miały z nim kłopoty (aczkolwiek ostatnie wydania wytycznych AIAG i VDA rekomendowały od ponad 10 lat niestosowanie progów dla RPN). Przeważnie organizacje robiły wszystko, aby nie przekroczyć „magicznego” poziomu RPN=100, pomimo że nie było już obowiązku bezwzględnego podejmowania działań zapobiegawczych.

Zgodnie z nowymi wymaganiami AIAG&VDA o tym, czy należy przeprowadzić analizę możliwości wdrożenia działań zapobiegawczych będzie decydowała matryca (macierz) ryzyka, skupiająca się w pierwszej kolejności na skutku wady, następnie na występowania przyczyny i na końcu na wykrywalności wady lub przyczyny. To kombinacja Zagrożenia, Występowania i Wykrywalności (opracowana w specjalnej tabeli) będzie określała priorytety dla działań zapobiegawczych (High, Medium, Low).

Po sprawdzeniu „poziomu zagrożenia” organizacja będzie musiała przeanalizować możliwości i koszty wdrożenia działań lub opisać powody, dla których obecny poziom zapobiegania i wykrywania jest zadowalający. Nowe zasady określania działań zapobiegawczych powinny wprowadzić jasną zasadę analizy konieczności działań oraz ukrócić praktykę „naciągania” wskaźnika RPN, tak aby wyszedł poniżej wymaganego progu.

Uzupełnieniem analizy DFMEA jest wprowadzona w nowym wydaniu podręcznika analiza FMEA-MSR (FMEA for Monitoring and System Response), której celem jest określenie jak systemy wspierania (monitorowania) bezpieczeństwa w samochodzie mogą zawieźć podczas użytkowania przez finalnego klienta.

Celem FMEA-MSR jest zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z prawem podczas użytkowania samochodu (bezpieczeństwo funkcjonalne - norma związana: ISO 26262).

Wszystkie zmiany wprowadzone przez nowy podręcznik FMEA mają na celu usprawnienie korzystania z analizy ryzyka oraz ujednolicenie różnych podejść stosowanych przez koncerny motoryzacyjne.

Konieczność przejścia na nowe FMEA nie jest obowiązkowo narzucona przez podręcznik. To organizacja ma określić od kiedy będzie opracowywała analizę ryzyka dla wyrobów i procesów zgodnie z nowymi wymaganiami. Prowadzone dotychczas projekty wsparte analizą FMEA opierającą się o „stare” wymagania (AIAG lub VDA) mogą nadal być kontynuowane bez zmian w podejściu do metodyki FMEA. Dopiero dla nowych projektów organizacja może przechodzić na nowe wymagania FMEA, w uzgodnieniu z klientem.

FMEA, PFMEA, AIAG, VDA, nowe wydanie FMEA, nowy podręcznik

Ze wszystkimi wymaganiami nowego FMEA, różnicami pomiędzy starym i nowym wydaniem oraz praktycznym podejściem do analizy będzie można zapoznać się podczas dedykowanych szkoleń otwartych oraz zamkniętych dostarczanych przez TQMsoft. Serdecznie zapraszamy na szkolenia i wymiany doświadczeń z trenerami praktykami.

Powiązane szkolenia:

 

 

Podobne w kategorii