Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Six Big Losses, czyli Sześć Dużych Strat

Six Big Losses, czyli Sześć Dużych Strat

27.09.2023
Six Big Losses, czyli Sześć Dużych Strat

Six Big Losses - co to jest?

Sześć dużych strat to bardzo skuteczny sposób kategoryzacji strat na maszynach: nieplanowane zatrzymania, planowane zatrzymania, mikro-przestoje, wolne cykle, odrzuty produkcyjne i odrzucenia startowe. Są one dostosowane do OEE i stanowią doskonały cel dla działań doskonalących.


Monitorowanie wskaźnika Six Big Losses w Vorne XL

Po co stosować Sześć Dużych Strat?

Wskaźnik „Sześć dużych strat” jest bardzo dobrze dostosowany do produkcji dyskretnej i zapewnia bardziej szczegółowe spojrzenie na straty niż OEE. Ponieważ Sześć Dużych Strat wywodzi się z TPM, każda strata bardzo dobrze odwzorowuje określony zestaw środków zaradczych. Nie tylko otrzymujesz więcej informacji – otrzymujesz podstawę do skuteczniejszych działań.


Analiza zmian czynników OEE w czasie

Sześć Dużych Strat w produkcji

Sześć dużych strat wiąże się bezpośrednio z trzema czynnikami OEE, więc Twoje działania mające na celu zapobieganie tym stratom przełożą się na zmniejszenie utraty dostępności, wydajności i jakości. Z kolei Twój wynik OEE poprawi się, wskazując na bardziej wydajny proces produkcyjny. Skupienie się na tych stratach jest doskonałym punktem wyjścia do optymalizacji produkcji.


Analiza części z największym wskaźnikiem strat

Nieplanowane postoje

Nieplanowane przestoje to znaczące okresy czasu, w których sprzęt jest zaplanowany do produkcji, ale nie działa z powodu nieplanowanego zdarzenia. Przykłady obejmują awarie sprzętu, awarie narzędzi, nieplanowaną konserwację, brak operatorów lub materiałów, zatrzymanie przez urządzenia znajdujące się na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw lub blokowanie przez urządzenia znajdujące się na dalszych etapach produkcji.

Planowane postoje

Planowane postoje to okresy, w których sprzęt jest zaplanowany do produkcji, ale nie jest uruchomiony z powodu planowanego zdarzenia. Przykłady obejmują zmiany, regulacje narzędzi, czyszczenie, planowaną konserwację i kontrole jakości. Wiele firm kategoryzuje również przerwy i spotkania jako planowane postoje.

Mikro-przestoje

Mikro-przestoje występują, gdy urządzenie zatrzymuje się na krótki okres czasu (zazwyczaj minutę lub dwie), a zatrzymanie zostało błyskawicznie rozwiązane przez operatora. Przykłady obejmują nieprawidłowe podawanie lub zacięcia materiału, niewłaściwe ustawienia, niesprawne lub zablokowane czujniki i okresowe szybkie czyszczenie.

Spowolnione cykle

Wolne cykle występują, gdy linia pracuje wolniej niż idealny czas cyklu. Przykłady obejmują brudny lub zużyty sprzęt, słabe smarowanie, materiały niespełniające norm, złe warunki środowiskowe, brak doświadczenia operatora, częste uruchamianie i wyłączanie.

Odrzucenia produkcyjne

Odrzuty produkcyjne to wadliwe części wytwarzane podczas produkcji. Obejmuje to części, które można przerobić, ponieważ OEE mierzy jakość z perspektywy wydajności pierwszego przejścia. Przykłady obejmują nieprawidłowe ustawienia sprzętu, błędy operatora lub obsługi sprzętu lub datę ważności partii (np. farmaceutycznej).

Odrzucenia rozruchowe

Odrzuty startowe to wadliwe części produkowane od uruchomienia do osiągnięcia stabilnej produkcji. Mogą wystąpić po każdym uruchomieniu sprzętu, jednak są najczęściej śledzone po przezbrojeniu. Przykłady obejmują nieoptymalne przezbrojenia, sprzęt, który wymaga cykli "rozgrzewania" lub sprzęt, który z natury wytwarza odpady po uruchomieniu.

Korzyści z wykorzystania Sześciu Dużych Strat

W perspektywie krótkoterminowej Six Big Losses dostarcza dodatkowych informacji, które są bezpośrednio związane z OEE (ulepszone informacje) i rozszerzają je.

W dłuższej perspektywie Six Big Losses ułatwia identyfikację skutecznych środków zaradczych dla strat opartych na sprzęcie do produkcji (ulepszone działania).


Analiza zmianowa wskaźnika Six Big Losses 

Role członków zespołu

Six Big Losses obejmuje następujące role:

Rola

Opis

Menedżer

Zdefiniuj sposób zbierania danych oraz standardy określania idealnych czasów cyklu. Definiuj i obsługuj kody przyczyn. Ustaw i śledź cele poprawy. Zidentyfikuj strategiczne inicjatywy doskonalenia. Przeprowadź audyt pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Kontroler

Weryfikuj idealne czasy cykli. Przeglądaj straty na początku każdej zmiany, aby zidentyfikować i przypisać działania usprawniające. Sprawdzaj dokładność audytu przechwytywania danych.

Operator

Przechwyć kody przyczyn dla wszystkich nieplanowanych i planowanych postojów. Zaproponuj ulepszenia i działania na podstawie obserwacji.

Kluczowe spostrzeżenia dotyczące Sześciu Dużych Strat

Monitorowanie ograniczenia

Każdy proces produkcyjny ma ograniczenie, które jest punktem podparcia dla całego procesu. Zmierz sześć dużych strat przy tym właśnie ograniczeniu i skoncentruj swoje wysiłki na jego optymalizacji. Będzie to najszybsza droga do poprawy przepustowości i rentowności.

Nie ukrywaj straty

Czas, który można wykorzystać na produkcję o wartości dodanej (tj. wytwarzanie w celu zaspokojenia potrzeb klienta, w przeciwieństwie do produkcji zapasów) powinien być wykorzystany właśnie na produkcję o wartości dodanej. Jeśli tak nie jest – ten czas należy zakwalifikować jako stratę. Ten surowy standard napędza innowacje i doskonalenie. Każda strata może być ukierunkowana i poprawiona.

Z tego powodu wiele firm decyduje się na kategoryzację przerw i spotkań jako planowanych przestojów, a także bardzo dba o to, aby ich idealne czasy cyklu opierały się na najszybszym możliwym czasie produkcji jednej sztuki (a nie na "standardowym" lub "budżetowym" czasie).

Standaryzacja pomiaru czasu przezbrojenia

Mierz czas przezbrojenia dokładnie i konsekwentnie, standaryzując pomiar. Zwykle mierzy się go jako czas między ostatnią dobrą częścią poprzedniego biegu, a pierwszą dobrą częścią następnego biegu. Możesz zdefiniować swój własny standard – ważne jest, aby być konsekwentnym.

Stwórz zbiór zasad dotyczących sześciu dużych strat

Spójność jest ważna przy stosowaniu sześciu dużych strat jako punktu odniesienia zarówno w porównywaniu zmian, sprzętu lub zakładów, jak i porównywaniu w czasie. Twórz pisemne standardy, aby zapewnić spójność.


Zasady kwalifikacji strat jako wskaźników Six Big Losses

Stwórz prosty zbiór zasad dotyczących sześciu dużych strat i jednolicie zastosuj go w całej firmie, aby zapewnić, że każdy zespół konsekwentnie mierzy straty.

Automatyzacja przechwytywania danych

Zautomatyzowane przechwytywanie danych znacznie poprawia dokładność pomiaru nieplanowanych i planowanych postojów i jest jedynym sposobem dokładnego pomiaru i odróżnienia strat od wolnych cykli i małych zatrzymań (np. przy pomocy systemu Vorne XL).

Szybką metodą rozróżnienia nieplanowanego zatrzymania (utrata dostępności OEE), od małego zatrzymania (utrata wydajności OEE) jest zdefiniowanie nieplanowanych zatrzymań jako wystarczająco długich, aby wymagać zarejestrowania powodu - a następnie podjęcie decyzji, jaki powinien być ten czas.

Czyny mówią głośniej niż słowa

Sześć dużych strat dostarcza cennych informacji i spostrzeżeń, ale większość ich wartości pochodzi z wykorzystania tych informacji do podejmowania działań optymalizacyjnych. Doskonałą strategią dla prowadzenia działań jest połączenie IDA i Ustrukturyzowane doskonalenie.

  • IDA przekształca informacje w działania poprzez ukierunkowanie na podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach firmy (strategicznym, taktycznym i operacyjnym).
  • Ustrukturyzowane doskonalenie zapewnia, że działania te są dostosowane do wszystkich poziomów w firmie.


Strategia IDA - informacje, decyzje, akcje

IDA i ustrukturyzowane doskonalenie zapewniają ramy dla prowadzenia skutecznych działań na wszystkich poziomach firmy.

Poznaj sugerowane narzędzie Vorne XL

 

 

Część opisów i materiałów graficznych pochodzi ze strony https://www.vorne.com/.

Przeczytaj również

Jedno OEE – wiele możliwości

Jedno OEE – wiele możliwości

Robert Głos
Robert Głos
Trener TQMsoft
Praktyczne podejście do kalkulacji i interpretacji wskaźnika OEE. OEE jest wskaźnikiem efektywności, który pozwala nam porównywać, analizować i doskonalić, efektywność wykorzystania zasobów technicznych w procesach produkcyjnych. Odbywa się to dzięki identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa, pogrupowanego do trzech kategorii (strat wynikających z Dostępności, Wykorzystania i Jakości). OEE integruje wykorzystanie czasu pracy zasobów technicznych i wykorzystanie materiałów. Mówiąc najprościej – identyfikuje procent czasu produkcji, który jest naprawdę produktywny.
18.07.2023
Czytaj więcej

Podobne w kategorii

SIPOC, czyli jak stworzyć scenariusz swojego projektu

SIPOC, czyli jak stworzyć scenariusz swojego projektu

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Prowadzenie projektu to sztuka zarzadzania zespołem i jego zadaniami, czasem, budżetem, a także umiejętny dobór odpowiednich metod i narzędzi wspierających nasza pracę. W przypadku projektów prowadzonych metoda Lean Six Sigma według algorytmu DMAIC jednym z takich narzędzi, czasami niedocenianych jest SIPOC.
30.09.2021
Czytaj więcej