Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Zarządzanie projektami z uwzględnieniem wymagań APQP

Zarządzanie projektami z uwzględnieniem wymagań APQP

06.10.2022
Zarządzanie projektami z uwzględnieniem wymagań APQP

Kluczowe metody jakości

Kluczowe metody jakości to podstawowe narzędzia w branży motoryzacyjnej, istniejące od lat 90-tych. Są one kluczowymi elementami skutecznego systemu zarządzania jakością, spełniającego potrzeby i oczekiwania klientów.  Wielu producentów OEM z branży motoryzacyjnej i ich dostawców wymaga stosowania tych narzędzi w ramach IATF 16949. Narzędzia te zostały również z powodzeniem wdrożone w innych branżach np. lotnictwo/obrona – AS 9100, medycyna – ISO 13845, czy telekomunikacja - TL 9000.

Obejmują one: zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP), proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP), analizę przyczyn i skutków wad (FMEA), statystyczne sterowanie procesem (SPC) oraz analizę systemu pomiarowego (MSA).

Od razu w tym miejscu zaznaczę, że wymienione kluczowe metody jakości odnoszą się do podejścia amerykańskiego. Są to tzw. „blue books” wydane przez AIAG. Ale podejście amerykańskie nie jest jedyne! Mamy także podejście niemieckie. I tu będziemy mówić o kluczowych metodach jakości wydanych przez VDA-QMC.

APQP

Przejdźmy zatem do samego APQP.

W ramach wymagań standardu IATF 16949:2016 znajdują się wymagania dotyczące planowania projektowania i rozwoju. W punkcie 8.3.2.1 jako przykład zastosowania interdyscyplinarnego podejścia podczas projektowania i rozwoju mamy zarządzanie projektami. W motoryzacji najczęściej stosowanymi podejściami są APQP lub VDA RGA, przy czym decydujące są wymagania klienta, które z nich użyć.

Zaawansowane planowanie jakości - zarządzanie projektami

Zatem zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP) służy do zarządzania projektami w motoryzacji. Zapewnia ono ogólne wytyczne przygotowania planów i wykazu czynności kontrolnych dla zapewnienia, że „zaawansowana jakości wyrobu jest faktycznie zaplanowana” przez dostawcę. Jego celem jest zmniejszenie złożoności planowania jakości produktu dla klientów i dostawców w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności, harmonogramu i kosztów. Przy czym nie podaje ona szczegółowych instrukcji, jak podejść do każdego projektu w ramach APQP.

APQP - korzyści

Niektórymi spodziewanymi korzyściami w wykorzystaniu tych wytycznych są:

  • redukcja złożoności planowania jakości wyrobu dla klientów i dostawców,
  • pomoc dla dostawców, aby w łatwy sposób poinformować poddostawców o wymaganiach planowania jakości wyrobu.

Każdy projekt niezależnie od branży cechuje się pewnymi atrybutami. W APQP także je znajdziemy i będą one wręcz determinowały powodzenie całego projektu. A zatem organizację zadań w APQP rozpoczniemy od planowania projektu, w którego zakres wchodzi:

  • zdefiniowanie harmonogramu – ustalenia ram czasowych i kamieni milowych,
  • ustalenie zespołu – kto będzie właścicielem projektu, czy mamy potrzebne kompetencje w zespole, czy potrzebujemy zaangażować klienta i dostawców,
  • ustalenie zakresu projektu – kto będzie naszym klientem, czy znamy wymagania, czy znamy nasze koszty/ograniczenia,
  • ustalenie sposobu komunikacji – kto, z kim, na jaki temat.

APQP - fazy

Po zaplanowaniu projektu APQP określa wymagane dane wejściowe i wyjściowe na każdym etapie procesu planowania jakości ujęte w kolejnych fazach:

  • projektowanie wyrobu,
  • projektowanie procesu,
  • walidacja produktu i procesu,
  • produkcja i sprzężenie zwrotne.

Rys. Fazy APQP

Opracowanie własne na podstawie Advanced Product Quality Planning wyd.2

APQP - gdzie i kiedy stosować?

Jak widać z przedstawionego rysunku, metoda APQP powinna być stosowana tam, gdzie mamy do czynienia nie tylko z samym projektowaniem wyrobu, ale także z projektowaniem procesu produkcyjnego. To powoduje, że ta metoda nie będzie się nadawała do zarządzania projektem w usługach. Oczywiście każda z tych faz zawiera szczegółowe wytyczne do ich przeprowadzenia, o których dowiesz się na szkoleniu z APQP.

Zaawansowane planowanie jakości

Zaawansowane planowanie jakości wyrobu jest metodą określającą i ustalającą kroki potrzebne do zapewnienia, że wyrób satysfakcjonuje klienta. Celem planowania jakości wyrobu jest umożliwienie komunikacji ze wszystkimi stronami zainteresowanymi włączonymi w projekt, aby zapewnić, że wszystkie wymagane kroki są wykonane na czas. Nie można także zapomnieć, że skuteczne planowanie jakością wyrobu zależy od zaangażowania najwyższego kierownictwa w wysiłek wymagany dla osiągnięcia satysfakcji klienta.

Podobne w kategorii

Nowe wydanie wytycznych APQP, Control Plans

Nowe wydanie wytycznych APQP, Control Plans

Michał Tszydel
Michał Tszydel
Trener TQMsoft
Właśnie doczekaliśmy się nowego – trzeciego wydania tego podręcznika. Po kilkunastu latach od wydania drugiego przyszedł czas na aktualizację wymagań APQP i dostosowanie ich do bieżących potrzeb oraz problemów branży motoryzacyjnej.
25.03.2024
Czytaj więcej