Ilustracja szkolenia: Inżynier procesu - część I - tworzenie i zarządzanie procesem

Inżynier procesu - część I - tworzenie i zarządzanie procesem

Cele szkolenia

 • Celem części I jest rozwinięcie podstawowych kwalifikacji potrzebnych do efektywnego zarządzania przepływem materiałów, komponentów i produktów w procesach wytwórczych.
 • Wskazanie roli inżyniera procesu w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej oraz obsługi systemów produkcyjnych, dokumentacji produkcyjnej w kontekście wymagań norm.
Dostępna wersja ON-LINE - INP-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

INP-P

Program i ćwiczenia

1. Proces a produkt – opis procesu i produktu za pomocą wskaźników.

2. Inżynier procesu - rola i zadania – balansowanie zadań i obowiązków.

3. Koncepcja szczupłego zarządzania procesu produkcji – metody i narzędzia poszukiwania potencjału.

4. Metoda – określanie zasad wykonywania pracy.

5. Standaryzacja, a zmiany w procesie.

6. Maszyna – komunikacja z maszyną a jej efektywne wykorzystanie w procesie produkcji.

7. Drzewko maszyny – budowa i zastosowanie.

8. Komunikacja w procesie produkcji – wewnętrzna i zewnętrzna.

9. Gemba meeting , Pareto Table, wizualizacja – dobór narzędzi i ich efektywne zastosowanie.

10. Ciągłe usprawnienie – podejście Kaizen.

11. ZQC – metoda przeciwdziałania powstawaniu błędom.

12. Oczekiwania wobec działów wspierających proces produkcji.

13. Wdrażanie zmian w procesie produkcji – zadania, małe i duże zespoły projektowe.

14. Systemy produkcyjne i normy - dokumentacja procesu.

Ćwiczenia:

 • Diagram Ishikawy – jako mapa procesu do określanie zadań w procesie.
 • Matryca porównawcza cech produktu.
 • Matryca kompetencji inżyniera procesu.
 • 5W + 1H – narzędzie do tworzenia standardu.
 • Drzewko maszyny – budowa struktury drzewa maszyny.
 • Budowa i zarządzanie stołem Pareto.
 • ZQC – dla wtryskarki tworzyw.
 • Matryca wyboru realizacji zadań.

 

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji,
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji,
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu,
 • pracownicy działów SQA, SQD,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji,
 • pracownicy działów technicznych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • tworzyć i sprawdzać efektywność standardów pracy,
 • oceniać jakość procesu i prac z nim związanych na podstawie danych,
 • podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych z którymi pracuje,
 • tworzyć drzewko maszyny na podstawie odwróconej logiki pytania „ dlaczego”,
 • zasad efektywnej komunikacji wewnątrz obszaru produkcji i z działami wspierającymi procesy produkcji,
 • wykorzystania narzędzi matrycowych do podejmowania decyzji,
 • podejścia kreatywnego do procesu pozwalającego na wdrożenie ZQC.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

możliwość optymalizacji zapasów materiałowych dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu produkcją,istotne zmniejszenie wadliwości procesu,poprawa przepływów w procesach produkcyjnych i wspierających,optymalizacja czasu pracy zespołów produkcyjnych,efektywnego korzystania z narzędzi zarządzania i optymalizacji procesami.

Zastosowanie

 • Szkolenie rozwijające podstawowe kwalifikacje potrzebne do efektywnego zarządzania przepływem materiałów, komponentów i produktów w procesach wytwórczych.
 • Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów produkcyjnych oraz mających podejmować właściwe decyzje o regulacji procesu lub jego zmianie.
 • Wskazanie roli inżyniera procesu w różnych branżach oraz w różnych etapach tworzenia się procesu produkcyjnego z uwzględnieniem pracy projektowej i operacyjnej oraz obsługi systemów produkcyjnych, dokumentacji produkcyjnej w kontekście wymagań norm.

Opinie uczestników

29-30.10.2019 r. "Teoria popierana przykładami z życia. Język wykładów dostosowany do uczestników."
23-24.09.2019 r. "Trener rewelacja - duża wiedza praktyczna. Bardzo rzeczowy i konkretny."
23-24.09.2019 r. "Bardzo duże doświadczenie trenera i rzeczywiste przykłady."
25-26.06.2019 r. "Szerokie spojrzenie na tematy. Dużo ciekawych przykładów."
21-22.03.2019 r. "Dobra komunikacja trenera z grupą."
20-21.12.2018 r. "Bardzo dużo praktycznej wiedzy. Przykłady z życia."
06-07.12.2018 r. "Widać dużą wiedzę, doświadczenie trenera. Dużo przykładów z życia."
26-27.11.2018 r. "Trener wykazał się dużą wiedzą oraz w ciekawy sposób przedstawił szkolenie."
13-14.09.2018 r. "Profesjonalne podejście i otwartość względem uczestników."
14-15.05.2018 r. "Nie czujesz, że się uczysz ale tak się właśnie dzieje i dostajesz konkretne narzędzia do pracy."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek