Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza

02.12.2016
Trening czyni mistrza

Osiąganie coraz lepszych wyników poprzez ciągłe doskonalenie w zakładzie produkcyjnym ma wiele analogii w procesie doskonalenia w sporcie. Oba przypadki mozemy podzielić na takie same etapy, które pomagają w osiągnięciu sukcesu.

Poznaj proces

Należy dobrze poznać narzędzie / przyrząd, jakim się posługujemy (w naszym przypadku maszynę, urządzenie, produkt, linię - podobnie jak własne ciało, rower, silnik w sportach motorowych itd.). Tylko dobra znajomość własnych ograniczeń pozwala nam działać z mniejszym ryzykiem wystąpienia awarii czy kontuzji, defektu i w efekcie wykluczenia, dyskwalifikacji czy unieruchomienia maszyny produkcyjnej na dłuższy czas. Właściwy maintenance pozwala na odpowiednie unikanie tego typu przykrych w skutkach wypadków. Właściwie prowadzony TPM mocno zbliża nas do osiągnięcia maksimum efektywności przy zachowaniu odpowiedniego poziomu jakości. Staramy się to pokazać w nowo przygotowanej symulacji podczas szkolenia TPM w praktyce, gdzie produkcja „na ponad 100%” możliwości wcale nie oznacza najbardziej efektywnego sposobu postępowania i optymalnych rezultatów.

Wybierz styl

Kolejnym zagadnieniem jest odpowiednia technika, styl, który pozwala biegnąć coraz szybciej, skoczyć dalej , płynąć z mniejszym wydatkiem sił. Podobnie jak odpowiedni standard pracy, ustalony zgodnie z dobrymi praktykami projektowania procesów wytwarzania czy montażu i opisany w dobrze przygotowanej instrukcji, przećwiczony i przetrenowany wiele razy i na różne sposoby.

Zaplanuj treningi

Odpowiedni trener to najlepiej osoba doświadczona w danej dziedzinie, która potrafi pokierować działaniami sportowca czy też inżynierów procesu, operatorów, pracowników kontroli jakości lub konsultant mający za sobą setki szkoleń. To klucz do właściwego pokazania najważniejszych dla danego obszaru lub danej dyscypliny sportowej istoty rzeczy, aby móc się na niej skupić w sposób praktyczny, bez niepotrzebnych strat energii na mniej istotne w danym miejscu aspekty. Odpowiedni trener to również właściwe prowadzony trening i działania po nim, w zakresie odpowiednio dobranych ćwiczeń, zadań, metod i narzędzi, czyli odpowiedni program treningowy. 

Właściwie dobrany cykl treningów pozwala na doskonalenie techniki i biegłości, jak również wytrzymałości, która może być porównana ze standaryzacją i utrzymaniem wdrożonych rozwiązań, tak aby odbywały się cyklicznie i abyśmy mogli w nich być coraz lepsi niezależnie czy są to działania 5S, czy analizy systemów pomiarowych MSA.

Odpowiednie dobranie nasilenia ćwiczeń w triathlonie lub innym wieloboju to tak jak odpowiednio wypoziomowania produkcja wieloasortymentowa poprzez takie narzędzia, jak heijunka. 

Sprawdzaj postępy

Wszechobecne w nowoczesnym sporcie systemy monitorowania bieżących osiągów, trendów pozwalają reagować w odpowiednim czasie podczas całego procesu przygotowania zawodnika jak również podczas wyczerpującego turnieju czy zawodów. Podobna rzecz ma się w monitorowaniu procesu, gdzie często liczba zbieranych danych jest ogromna, ale najważniejsze jest szybkie wyciagnięcie odpowiedniego wniosku aby móc zadziałać natychmiast. Takie „EKG” linii produkcyjnej pokazujemy podczas szkoleń w zakresie Lean Manufacturing w praktyce jak również Teorii Ograniczeń (TOC), wykorzystując proste w działaniu i możliwe do natychmiastowego zastosowania urządzenia Vorne XL800. Jak na dłoni widzimy bieżące problemy, jakimi są różnego rodzaju powody przestojów i innego rodzaju „zadyszki” procesu produkcyjnego prowadzące do niewydolności całego organizmu, jakim jest dany obszar produkcyjny. Wiemy zatem, co nie pozwala nam osiągnąć najlepszego wyniku na danej trasie (zmianie, zleceniu produkcyjnym, miesiącu , itd.).

Dbaj o team

Ciągłe doskonalenie to również gra zespołowa. To wzajemnie uzupełniający i wspierający się zawodnicy grający na różnych pozycjach czy też pełniący różne funkcje w zespole – tzw. interdyscyplinarność. Sposób działania zespołów jest bardzo podobny do różnego rodzaju aktywizacji w ramach Kaizen, kół jakości, projektów doskonalących w ramach Six Sigma, TPM i innych. Aby dobrze funkcjonowały konieczna jest odpowiednia – najlepiej wewnętrzna motywacja wspierana nabywaniem kompetencji podczas takich szkleń jak Kaizen – ciągłe doskonalenie, koła jakości, metody twórczego rozwiązywania problemów, zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole. 

Kapitan zespołu, czyli kierownik linii, działu, team leader, oprócz charyzmy powinien mieć specjalne umiejętności twarde oraz miękkie. Wychodząc z tego założenia proponujemy takie tematy jak: trening kompetencji dla liderów zespołów, mistrzów produkcji i brygadzistów, koordynator Kaizen, mistrz produkcji – narzędzia, jak również koordynator ds. optymalizacji procesów czy Six Sigma Black Belt i Green Belt.

Nie bez znaczenia jest również zespół pracujący wraz z zawodnikiem. Procesy wspomagające i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zdrowie, lekarze, masażyści, analitycy. To dla nich dostępne są nowe tematy jak: Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu, Excel dla analityków, Finanse dla inżynierów, Zarządzanie projektami wg Agile.

Wszystkim zespołom życzymy udanego sezonu, jak najlepszych wyników, osiągnięcia założonych celów krótko i długoterminowych oraz dążenia do osiągnięcia poziomu mistrzowskiego (eksperckiego) w tej trudnej, ale możliwej do opanowania w sposób systematyczny dyscyplinie, jakim jest ciągłe doskonalenie procesów, ale również samych siebie. 

Podobne w kategorii

Inżynier procesu – droga do świadomego zarządzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarządzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania.
21.04.2022
Czytaj więcej