Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

Nauczenie twardych technik i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy mistrza i brygadzisty do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji, jakości i ciągłego doskonalenia. 

Symbol szkolenia

STA-P

Terminy i miejsce

15 - 16 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 85%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

I. Wskaźniki w procesie produkcyjnym: QDCMS  (Quality, Delivery, Cost, Man, Safety).
Idea i cel skutecznego egzekwowania planu produkcyjnego:
 
1. Dane wejściowe do procesu planowania (dokumentacja):
 • harmonogram produkcji,
 • dokumentacja produkcyjna – technologia,
 • rysunek techniczny, 
 • dostępność materiałów, komponentów,
 • dostępność maszyn,
 • dostępność zasobów ludzkich (absencja, urlopy),
 • tabela poliwalencji – kompetencje pracowników,
 • rotacja pracowników,
 • zestawienie celów produkcyjnych – dziennych,
 • wskaźniki w procesie produkcyjnym, 
 • informacje o opóźnieniach (przyczyny, realizacja działań korygujących).
2. Zasada tworzenie list kontrolnych, tabeli poliwalencji. 

3. Praca standaryzowana:
 • zdefiniowanie kroków i czynności w procesie,
 • Step by Step wizualna dystrybucja pracy, 
 • synchronizacja pracy – Takt Time,
 • AOS – Arkusz Operacji Standardowej,
 • AKEP – Arkusz elementu krytycznego pracy,
 • Karta elementu pracy (Job Element Sheet).
4. Zasady skutecznego instruktażu - elementy instruktażu – badanie metody pracy, 4 kroki skutecznego instruktażu stanowiskowego. 

II. Wprowadzenie do jakości:

 

1. Definicja jakości, cele jakości, ciągłe doskonalenie cykl PDCA, kryteria jakości.
2. Klienci wewnętrzni i ich oczekiwania.
3. Wskaźniki jakościowe – PPM.
4. Daily Quality - wizualizacja jakości.
5. Szybkie reagowanie – „Fast Responce” - komunikacja.
6. Odpowiedzialność.
7. Szybki przepływ informacji (produkcja - jakość - inżynierowie produkcji - planowanie - produkcja).
8. Weryfikacja sytuacji jakościowej – Verification Station Process. 
9. Proces alarmowania i eskalacji Alarm & Escalation Processes. 

III. Rozwiązywanie problemów Problem Solving w oparciu o cykl PDCA: 
 
1. PLAN:
 • identyfikacja problemów – 5W2H,
 • lista pytań,
 • analiza obecnej sytuacji (procesu) – karty kontrolne,
 • analiza trendów,
 • określenie celu do osiągnięcia – SMART. 
 • identyfikacja przyczyn problemów i opracowywanie rozwiązań,
 • diagram Ishikawy,
 • 5WHY. 
2. DO:
 • wdrażanie i doskonalenie rozwiązań.
3. CHECK:
 • kontrola postępów i poprawa – weryfikacja rozwiązań,
 • ocena i przedstawienie wyników.
4. ACT:
 • standaryzacja,
 • cykl SDCA.
Ćwiczenia:
 • Symulacja procesu produkcyjnego z wbudowanymi wskaźnikami QDCM. Zaprezentowanie narzędzi skutecznego egzekwowania planu produkcyjnego oraz rozwiązywania problemów.  Podczas symulacji realizowane ćwiczenia  w grupach.
 • Interpretacja wskaźników QDCMS – podjęcie decyzji o działaniach.
 • Interpretacja harmonogramu – tworzenie listy kontrolnej, tworzenie skutecznej poliwalencji.
 • Budowanie pracy standaryzowanej – AOS – Arkusza Pracy.
 • Standaryzowanej, AKEP – Arkusza Krytycznego Elementu Pracy, JES – Karty Elementu Pracy.
 • Skuteczny instruktaż stanowiskowy.
 • „Fast Responce” – szybkie reagowanie.
 • Verification Station Process - weryfikacja sytuacji jakościowej, omówienie problemów.
 • Alarm & Escalation Processes - informowanie o jakości, wizualizacja, jakości.
 • PDCA – rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem narzędzi – 5W2H, lista pytań kontrolnych, SMART, diagram Ishikawy, 5 Why.
 • Doskonalenie standardów – cykl SDCA.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • skuteczniej interpretować planu produkcji,
 • wyznaczać priorytety na podstawie danych – wskaźników i harmonogramu produkcji,
 • prowadzić skuteczny instruktaż stanowiskowy,
 • definiować i opisywać pracę standaryzowaną (AOS, AKEP, JES),
 • skutecznie przekazywać informacje w oparciu o procedurę Fast Response,
 • rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi – PDCA, 5W2H, SMART, Ishikawa, 5 Why, SDCA.
Uczestnik dwie się:
 • jak umiejętnie weryfikować sytuacje jakościowe w obszarze produkcyjnym – audyty stanowiskowe, codzienna kontrola jakości, lista kontrolna,
 • jak umiejętnie alarmować o złej jakości i problemach w produkcji – wizualizacja, informacja,
 • jak budować tablicę poliwalencji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa skuteczności w realizowania codziennych zadań przez mistrzów i brygadzistów.Skuteczna interpretacja planów produkcyjnych i skutecznie wyznaczane priorytety.Poprawa wydajności i jakości w procesie poprzez wzrost efektywności przygotowania pracy przez mistrzów i brygadzistów w procesie produkcji.Poprawa komunikacji w ramach procedury Fast Response pomiędzy mistrzami i brygadzistami a działami planowania, jakości, utrzymania ruchu, logistyki.Poprawa jakości wyrobów poprzez realizacje weryfikacji sytuacji jakościowej.Realizacja ciagłego doskonalenia.Szybkie alarmowanie o sytuacji jakościowej, skuteczna wizualizacja jakości przemawiająca do pracowników produkcyjnych.Skuteczne rozwiazywania problemów jakościowych przez mistrzów i brygadzistów.Wsparcie inżynierów rozwiązujących problemy w procesie przez mistrzów i brygadzistów.Standaryzacja czynności w obszarze produkcji w oparciu o prace standaryzowaną.

Adresaci

 • mistrzowie,
 • brygadziści,
 • liderzy działów produkcji. 

Zastosowanie

 • Zaprezentowanie technik i narzędzi wykorzystywanych przez mistrzów w ich codziennej pracy. 
 • Zorientowanie na zdefiniowane dla procesów wskaźniki jakościowe, produktywnościowe. 
 • Wykorzystanie zaprezentowanych technik i narzędzi do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji. 
 • Zbudowanie zasad skutecznej komunikacji w sytuacjach jakościowych, produktywnościoiwych w oparciu o procedury i dobre praktyki Fast Response. 
 • Techniki i narzędzia szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów i oceny sytuacji bieżącej. 
 • Zasady skutecznego instruktażu na stanowisku pracy. 
 • Zbudowanie pracy standaryzowanej mistrza, brygadzisty.

Opinie użytkowników

28-29.11.2019 r. "Prosty a zarazem profesjonalny przekaz. Przerwy w adekwatnym czasie."
29-30.09.2018 r. "Wiedza przedstawiona w przystępny, atrakcyjny sposób."
29-30.09.2018 r. "Jasny wizualny przekaz z omawianego tematu."
22-23.09.2018 r. "Prowadzący godny polecenia."
22-23.09.2018 r. "Fachowość trenera."
20-21.08.2018 r. "Jestem pod wrażeniem wykorzystania wiedzy praktycznej i teoretycznej mentora. Duży plus."
20-21.08.2018 r. "Przydatne, ciekawe zagadnienia."
20-21.11.2017 r. "Ciekawe, miłe, przydatne szkolenie."
12-13.10.2017 r. "Bardzo mi się podobało szkolenie, dużo przydatnych ćwiczeń, super atmosfera."
12-13.10.2017 r. "Prezentacja na wysokim poziomie, prowadzący umiał rozładować atmosferę."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1650.00 zł netto
2029.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych