Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Oferta specjalna

OFERTA SPECJALNA - CERTYFIKOWANE CYKLE SZKOLEŃ

 

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI W BRANŻY MOTORYZACYJEJ:

Aby stać się natomiast Certyfikowanym Specjalistą ds. Jakości w branży motoryzacyjnej należy wziąć udział w poniższych szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 1. Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że proces zapewnienia jakości prowadzony będzie przez wykwalifikowaną osobę mającą wszechstronną wiedzę i potrafiąca zaimplementować wymagane w branży narzędzia jakościowe, w tym narzędzia oceny ryzyka i rozwiązywania problemów jakościowych związanych zarówno z produktem, jak i z procesem.
 2. Dzięki udziałowi pracownika w programie Firma otrzymuje gwarancję optymalnego nadzorowania projektów dla klientów branży automotive z uwzględnieniem dokumentacji jakościowej oraz umiejętności prowadzenia procesu reklamacyjnego pod kątem jakościowym.
 3. Dzięki znajomości zastosowania narzędzi tzw. Core Tools pracownik potrafi skompletować pełną dokumentację PPAP w procesie zaawansowanego planowania jakości – APQP.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Dla pracowników jest to wyzwanie dołączenia do wąskiej grupy eksperckiej posiadającej zdolność rozumienia wymagań jakościowych klientów branży motoryzacyjnej i umiejętność zastosowania narzędzi takich jak FMEA, Proces Flow Chart, Plany Kontroli, MSA, SPC w procesie zapewnienia i doskonalenia jakości.
 • Pracownik ma również wiedzę i kompetencje merytoryczne do uczenia innych wewnątrz organizacji, a tym samym podnoszenia również własnych umiejętności.

 

KWALIFIKOWANY KONTROLER JAKOŚCI:

Aby stać się natomiast Kwalifikowanym Kontrolerem Jakości należy wziąć udział w poniższych szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI:

 • Certyfikat daje Uczestnikom znakomite potwierdzenie kwalifikacji do prowadzenia działań kontrolnych jakości ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów geometrycznych i potwierdza znajomość posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.
 • Pracodawca może pochwalić się przed klientem zaświadczeniem o nabytych i zweryfikowanych kwalifikacjach swoich kontrolerów, spełniając przy tym oczekiwania stawiane przed kontrolerami jakości odnośnie umiejętności prowadzenia pomiarów i posługiwania się przyrządami pomiarowymi.

 

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. KALIBRACJI:

Aby stać się Certyfikowanym Specjalistą ds. Kalibracji należy wziąć udział w poniższych szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 1. Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że jest osobą nadzorującą proces kalibracji sprzętu pomiarowego oraz posiadającą kompetencję do samodzielnego wzorcowania wybranych urządzeń pomiarowych.
 2. Przyczynienia się do znacznych oszczędności czasu i pieniędzy w organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 1. Dla pracowników jest to dodatkowe potwierdzenie nabycia kompetencji w ramach kalibracji i wzorcowania przyrządów pomiarowych.
 2. Uczestnik wie jakie kryteria powinny spełniać poszczególne przyrządy przeznaczone do poszczególnych zadań pomiarowych.
 3. Uczestnik umie szacować liczenia niepewność pomiaru.

 

CERTYFIKOWANY LIDER TPM:

Aby stać się natomiast Certyfikowanym LIDEREM TPM należy wziąć udział w poniższych szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI:

 • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia kompetencji nie tylko w zakresie prowadzenia zespołu Utrzymania Ruchu, ale również osoby potrafiącej koordynować działania wdrożeniowe w zakresie Kompleksowego Utrzymania Maszyn
 • Firma kształci pracownika nie tylko w zakresie umiejętność twardych z metod i narzędzi, ale również miękkich zagadnień związanych z prowadzeniem projektu wdrożeniowego i zarządzania ludźmi oraz ich angażowania wokół wspólnej sprawy.

 

CERTYFIKOWANY LIDER LEAN:

Aby stać się Certyfikowanym Liderem Lean należy wziąć udział w poniższych trzech szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI:

 • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia kompetencji nie tylko w zakresie prowadzenia zespołu ciągłego doskonalenia wg zasad Lean Manufacturing, ale również osoby potrafiącej koordynować działania wdrożeniowe w zakresie metod i narzędzi Lean Manufacturing
 • Firma kształci pracownika nie tylko w zakresie umiejętność twardych z metod i narzędzi, ale również miękkich zagadnień związanych z prowadzeniem projektu wdrożeniowego i zarządzania ludźmi oraz ich angażowania wokół wspólnej sprawy.

 

CERTYFIKOWANY INŻYNIER JAKOŚCI DOSTAWCÓW:

Aby stać się Certyfikowanym INŻYNIEREM JAKOŚCI DOSTAWCÓW należy wziąć udział w poniższych w trzech szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI:

 • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia kompetencji w zakresie prowadzenia AUDYTÓW jakości dostawców jak również w zakresie ich rozwoju i ciągłego doskonalenia
 • Firma kształci pracownika nie tylko w zakresie umiejętność twardych z metod i narzędzi, ale również miękkich zagadnień związanych z miękkimi aspektami oceny i rozwoju dostawców

 

CERTYFIKOWANY LIDER OPTYMALIZCJI PROCESÓW:

Aby stać się Certyfikowanym liderem ds. optymalizacji procesów należy wziąć udział w poniższych trzech szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI:

 • Uczestnik otrzymuje potwierdzenie nabycia kompetencji w zakresie rozumienia, opisywania i doskonalenia procesów z uwzględnieniem metod i narzędzi ciągłego doskonalenia. Część miękka jest przydatna podczas angażowania pracowników w proces zmian jak również koordynowania działań optymalizacyjnych.
 • Firma kształci pracownika nie tylko w zakresie umiejętność twardych z metod i narzędzi, ale również miękkich zagadnień związanych z prowadzeniem projektu wdrożeniowego i zarządzania ludźmi oraz ich angażowania wokół wspólnej sprawy.

 

WIODĄCY AUDYTOR WEWNĘTRZY W BRANŻY MOTRYZACYJNEJ:

Aby stać się natomiast Wiodący Audytor wewnętrzny w branży motoryzacyjnej należy wziąć udział w poniższych szkoleniach otwartych:

KORZYŚCI DLA FIRMY:

 • Certyfikat daje naszym Klientom gwarancję, że proces zapewnienia jakości prowadzony będzie przez wykwalifikowaną osobę mającą wszechstronną wiedzę i potrafiąca zaimplementować wymagane w branży narzędzia jakościowe, w tym narzędzia oceny ryzyka i rozwiązywania problemów jakościowych związanych zarówno z produktem jak i z procesem.
 • Dzięki udziałowi pracownika w programie Firma otrzymuje gwarancję optymalnego nadzorowania projektów dla klientów branży automotive z uwzględnieniem dokumentacji jakościowej oraz umiejętności prowadzenia procesu reklamacyjnego pod kątem jakościowym.
 • Dzięki znajomości zastosowania narzędzi tzw. Core Tools pracownik potrafi skompletować pełną dokumentację PPAP w procesie zaawansowanego planowania jakości – APQP.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Dla pracowników jest to wyzwanie dołączenia do wąskiej grupy eksperckiej posiadającej zdolność rozumienia wymagań jakościowych klientów branży motoryzacyjnej i umiejętność zastosowania narzędzi takich jak FMEA, Proces Flow Chart, Plany Kontroli, MSA, SPC w procesie zapewnienia i doskonalenia jakości.
 • Pracownik ma również wiedzę i kompetencje merytoryczne do uczenia innych wewnątrz organizacji, a tym samym podnoszenia również własnych umiejętności.